Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 28

13 4.562

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 61 VBT Địa Lí 7: Trình bày và giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi:

Lược đồ H.27.2 SGK cho thấy:

Lời giải:

a. Diện tích các môi trường châu Phi khác biệt nhau:

- Lớn nhất là nhiệt đới ẩm.

- Khá lớn là hoang mạc.

- Hẹp nhất là địa trung hải.

b. Các hoang mạc ở châu Phi như bao bọc 2 bên chí tuyến Bắc – Nam.

Bài 2 trang 61 VBT Địa Lí 7: Đọc, phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Phi

a. Đọc, phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D ở trang 88 SGK và ghi nhận xét vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Biểu đồ

Lượng mưa trung bình năm (mm)

Sự phân bố lượng mưa (theo mùa)

Nhiệt độ trung bình năm (0oC)

Biên độ nhiệt (0oC)

Phân bố nhiệt (thời kì)

A

1244

Mùa khô từ tháng 5 đến tháng 10.

Mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4

20oC

Từ 5 - 6oC

Nhiệt độ cao từ tháng 11 dến tháng 4.

Nhiệt độ thấp từ tháng 5 đến tháng 10.

B

897

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10

25oC

15oC

Nhiệt độ cao quanh năm.

C

2592

Mùa khô từ tháng 6 đến tháng 8

Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 5.

27oC

5oC

Nhiệt độ cao quanh năm.

D

506

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3

Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10

15oC

10oC

Nhiệt độ cao từ tháng 11 đến tháng 3

Nhiệt độ thấp từ tháng 4 đến tháng 10

b. Xếp loại kiểu khí hậu:

+ Biểu đồ A thuộc kiểu khí hậu: nhiệt đới Nam bán cầu.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

c. Biểu đồ B thuộc kiểu khí hậu: nhiệt đới Bắc bán cầu.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

+ Biểu đồ C thuộc kiểu khí hậu: xích đạo ẩm.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: nhiệt độ cao và độ ẩm lớn quanh năm.

+ Biểu đồ D thuộc kiểu khí hậu: địa trung hải ở bán cầu Nam.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: mưa nhiều vào thu đông.

d. Dựa vào đặc điểm của các biểu đồ A, B, C, D đối chiếu với các vị trí 1, 2, 3, 4 trên lược đồ H.27.2 SGK hãy ghép đôi giữa biểu đồ với vị trí tương ứng.

+ Biểu đồ C tương ứng với vị trí số 1 (Li-brơ-vin).

+ Biểu đồ B tương ứng với vị trí số 2 (Ua-ga-du-gu).

+ Biểu đồ A tương ứng với vị trí số 3 (Lu-bum-ba-si).

+ Biểu đồ D tương ứng với vị trí số 4 (Kếp-tao).

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, Giải bài tập SGK Địa lý 7 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
13 4.562
Giải Vở BT Địa Lí 7 Xem thêm