Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 34

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 72 VBT Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ H.34.1 trang 107 SGK, nêu:

Lời giải:

a. Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm: Ma-rốc, An-giê-ri, Li-bi, Ai Cập, Ga-bông, Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na, Nam Phi, Xoa-di-len.

• Các nước này chủ yếu ở khu vực Bắc Phi

b. Tên các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm: Xi-ê-ra Lê-ông, Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Sát, Ê-ri-tơ-ri-a, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li, Ma-la-uy, Ru-an-đa.

• Các nước này chủ yếu ở khu vực Trung Phi

* Nhận xét sự phân hóa thu nhập giữa 3 khu vực:

- Bắc Phi là khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất và có nhiều quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/người/năm

- Trung Phi là khu vực có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất, mức thu nhập bình quân đầu người phổ biến từ 200 – 1000 USD/người/năm và có nhiều quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/người/năm

- Nam Phi là khu vực có thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình, cao hơn khu vực Trung Phi và thấp hơn khu vực Bắc Phi.

Bài 2 trang 73 VBT Địa Lí 7: Dựa vào kiến thức đã học, hãy lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi theo mẫu dưới đây:

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Bài 3 trang 74 VBT Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ H.32.3 trang 102 SGK, hãy

a. Điền vào lược đồ H.22 để minh họa nơi phân bố các nông sản và khoáng sản chính ở ba vùng kinh tế.

b. Tô màu phân biệt ba vùng kinh tế đó

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, Giải bài tập SGK Địa lý 7 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
46 9.538
Sắp xếp theo

Giải Vở BT Địa Lí 7

Xem thêm