Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 35

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 75 VBT Địa Lí 7: Lãnh thổ châu Mỹ kéo dài:

Lời giải:

Lãnh thổ châu Mỹ kéo dài:

- Từ cực Bắc, khoảng vĩ độ 70oB xuống gần cực Nam, khoảng vĩ độ 55oN

- Chiều dài tổng cộng khoảng 125 vĩ độ

Bài 2 trang 75 VBT Địa Lí 7: Hãy sử dụng các cụm từ dưới đây để hoàn chỉnh sơ đồ hình 23, nhằm nêu rõ vai trò quan trọng của quá trình hình thành cộng đồng dân cư châu Mỹ: người Nê-grô-it, người Ơ-rô-pê-ô-it, đa dạng năng động, người lai, người Môn-gô-lô-it

Lời giải:

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ

Bài 3 trang 75 VBT Địa Lí 7: Dựa vào nhình 35.2 tr.111 SGK, ghép đến hai hoặc ba nội dung ở cột C tương ứng với các ý ở cột A và ghi kết quả vào cột B để chỉ rõ địa bàn cư trú chính của các cộng đồng dân tộc chủ yếu ở châu Mỹ

Lời giải:

A

B

C

Khu vực nhập cư của:

1. Người Tây Ban Nha

2. Người Anh, Pháp

3. Người Bồ Đào Nha

4. Người Anh- điêng

5. Người Nê-grô-it

1- b

2 – a, c

3 –g

4 – d, e

5 – a, b

a. Vùng Đông Nam Bắc Mỹ

b. Vùng Trung Mỹ

c. Vùng Đông Bắc Bắc Mỹ

d. Vùng Tây Bắc Bắc Mỹ

e. Vùng Tây Nam Mỹ

g. Vùng Đông Bắc Nam Mỹ

Bài 4 trang 76 VBT Địa Lí 7: Vị trí của châu Mỹ:

Lời giải:

 

a. Trải dài từ bán cầu Bắc xuống bán cầu Nam

 

b. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây

 

c. Nằm tách biệt với các châu lục khác

X

d. Tất cả đều đúng

Bài 5 trang 76 VBT Địa Lí 7: Điểm nào sau đây không đúng với vai trò của kênh đào Pa-na-ma ở eo đất Trung Mỹ:

Lời giải:

X

b. Nối thông từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương

X

c. Rút ngắn đường biền từ châu Âu sang châu Mỹ

 

d. Rút ngắn đường biển từ Việt Nam sang Cu-ba

Bài 6 trang 76 VBT Địa Lí 7: Thảm rừng lá kim ở châu Phi phổ biến ở:

Lời giải:

 

a. Vùng A-ma-dôn

X

b. Ca-na-đa

 

c. Phía Đông Bắc Mỹ

 

d. Bờ Tây Bắc Mỹ

Bài 7 trang 77 VBT Địa Lí 7: Nền văn minh In-ca là một biểu hiện cao độ trình độ phát triển kinh tế - xã hội của người:

Lời giải:

 

a. E-xki-mô ở Bắc Mỹ

 

b. Tây Ban Nha ở Trung Mỹ

X

c. Người Anh-điêng ở Nam Mỹ

 

d. Người Bồ Đào Nha ở Bra-xin

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, Giải bài tập SGK Địa lý 7 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
40 11.287
Sắp xếp theo

Giải Vở BT Địa Lí 7

Xem thêm