Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 37

Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 37 trang 117: Tại sao ở miền bắc và ở phía tây dân cư lại thưa thớt như vậy

Trả lời:

Dân cư ở phía bắc và phía tây Bắc Mĩ thưa thớt do có điều kiện tư nhiên khắc nghiệt:

+ Ở phía bắc khí hậu quá lạnh.

+ Ở phía tây khí hậu khô nóng, địa hình hiểm trở (hệ thống núi Cooc-đi-e),…

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 37 trang 118: Dựa vào hình 3.1, nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đên Môn-trê-an.

Trả lời:

– Dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn: Bô-xtơn, Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn.

– Dải siêu đô thị từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an có các thành phố lớn: Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Ôt-ta-oa, Môn-trê-an

Bài 1 trang 118 Địa Lí 7: Dựa vào hình 37.1 và kiến thức đã học, lập bảng thống kê theo mẫu.

Mật dộ dân số

Vùng phân bố chủ yếu

Dưới 1 người/km2

Từ 1 – 10 người/km2

Từ 11 – 50 người/km2

Từ 50 – 100 người/km2

Trên 100 người/km2

Trả lời:

Mật dộ dân số

Vùng phân bố chủ yếu

Dưới 1 người/km2

Bán đảo A-la-xca và phía bắc

Từ 1 – 10 người/km2

Hệ thống Cooc-đi-e

Từ 11 – 50 người/km2

Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương

Từ 50 – 100 người/km2

Phía Đông Mi-xi-xi-pi

Trên 100 người/km2

Dải đất ven bờ phia nam Hồ Lớn và đồng bằng Trung tâm.

Bài 2 trang 118 Địa Lí 7: Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư Bắc Mĩ.

Trả lời:

- Phía đông Hoa Kì là khu vực tập trung đông dân nhất của Bắc Mĩ, đặc biệt dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn, do ở đây công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.

- Những năm gần đây, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

Ngoài các bài Giải bài tập SGK Địa lý 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lý 7, Giải Vở BT Địa Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
4 1.789
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Địa lí 7 ngắn nhất

    Xem thêm