100 Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 7

100 Câu hỏi trắc nghiệm lớp 7 Địa lý

100 Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 7 được VnDoc sưu tầm và chọn lọc là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì 1 môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Chọn câu trả lời đúng nhất và đánh dấu x vào ô thích hợp

1 – Bùng nổ dân số xảy ra khi:

a. Dân số tăng cao đột ngột ở các vùng thành thị.

b. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử tăng.

c. Tỉ lệ gia tăng dân số lên đến 2.1%.

d. Dân số ở các nước phát triển tăng nhanh khi họ giành được độc lập.

2 – Nêu những hậu quả của bùng nổ dân số:

a. Nền kinh tế phát triển không kịp để đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, ở, học.

b. Tiếng tỉ lệ đói nghèo, nạn thất nghiệp và tệ nạn xã hội phát triển.

c. Sức khoẻ kém, bệnh tật tăng, dân trí thấp.

d. Tất cả đều đúng

3 – Nêu phương hướng giải quyết bùng nổ dân số

a. Kiểm soát tỉ lệ sinh, để đạt được tỉ lệ tiếng dân hợp lý.

b. Có các chính sách dân số phù hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao dân trí.

c. Phát triển kinh tế tốt để đáp ứng được sự gia tăng dân số

4 – Mật độ dân số là:

a. Số dân sinh sống trên 1 đơn vị diện tích lãnh thổ.

b. Số diện tích trung bình của một người dân.

c. Dân số trung bình của các địa phương trong nước.

d. Số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ.

5 – Dân số phân bổ không đều giữa các khu vực trên thế giới là do:

a. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các khu vực.

b. Điều kiện tự nhiên (khí hậu, địa hình …) ảnh hưởng.

c. Điều kiện thuận lợi cho sự sinh sống và đi lại của con người chi phối.

d. Khả năng khắc phục trở ngại của con người khác nhau.

6 – Môi trường nhiệt đới nằm trong khỏang vĩ tuyến nào trên địa cầu?

a. Vĩ tuyến 5oB – 5oN b. Vĩ tuyến 30oB – 30oN

c. Vĩ tuyến xích đạo d. Vĩ tuyến từ 5o - 30o ở hai bán cầu.

7 – Khu vực nhiệt đới gió mùa điển hình của thế giới là:

a. Đông Nam Á b. Trung Á.

c. Đông Nam Á và Nam Á. d. Đông Á và Nam Á.

8 – Nguyên nhân dẫn đến làn sóng di dân của của đới nóng:

a. Thiên tai liên tiếp mất mùa.

b. Xung đột, chiến tranh, đói nghèo.

c. Do yêu cầu phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ.

d. Tất cả các câu trả lời đều đúng.

9 – Hãy cho biết tín ngưỡng chủ yếu của dân cư Bắc phi:

a. Thiên chúa giáo b. Cơ đốc giáo

b. Hồi giáo d. Đạo tin lành

10 – Dân cư Bắc phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?

a. Môn – gô Lôit b. Nê- grô – it

b. Ơ rô –pê – ô ít d. Nê grô – ít + người lai

11 – Nền kinh tế trung phi chủ yếu dựa vào:

a. Khai thác khoáng sản, hải sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

b. Khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

c. Trồng cây lương thực, chăn nuôi và khai thác khoáng sản

d. Khai thác lâm sản và khoáng sản.

12 – Khu vực đông dân nhất châu phi là:

a. Bắc phi. b. Nam phi. c. Đông phi d. Trung phi.

13 – Dân cư tập trung đông ở cao nguyên Đông phi vì có:

a. Nhiều mỏ dầu, khí đốt lớn.

b. Nhiều mỏ vàng và kim cương lớn.

c. Nhiều đất màu mỡ, nguồn nước hồ phong phú.

d. Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho nông nghiệp.

14 – Ở nhưng vùng ven hoang mạc xa ha ra bắt đầu xuất hiện các thị trấn hiện đại là do:

a. Trình độ khoa học kỷ thuật ngày càng cao đã khắc phục được các điều kiện khắc nghiệt của thời tiết.

b. Do tình trạng dân số tăng quá nhanh.

c. Do phát hiện được dầu mơ và khí đốt

d. Do phát hiện được các mạch nước ngầm.

14 – Nền kinh tế Bắc phi phát triển chủ yếu dựa vào:

a. Phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp.

b. Thu thuế giao thông hàng hải qua kênh đào Xuy Ê.

c. Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, phốt phát và du lịch.

d. Phát triển cây lương thực và cây công nghiệp ở các ốc đảo.

16 – Dân cư Nam phi thuộc chủng tộc:

a. Nê –grô-it + người lai.

b. Ơ rô pê ô - it + Nê grô – it + người lai.

c. Môn gôlôit + Nê grô – it + ơ rô pê ô – it + người lai.

d. Môn gôlôit + ơ rô pê ô – it + người lai.

17 – Tín ngưỡng chủ yếu của dân cư ở Nam phi.

a. Đạo hồi. b. Đạo tin lành. c. Cơ đốc giáo. d. Thiên chúa giáo.

18 – Cho biết nước công nghiệp phát triển nhất châu phi.

a. Ai cập b. An giê – ri. c. Cộng hòa Nam phi. d. Ca mơ run.

e. Ăngo la.

19 – Cộng hòa Nam phi đứng đầu thế giới về khai thác:

a. Dầu mỏ. b. Quặng Uranium. c. Kim cương. d. Vàng

20 – Về mặt xã hội ở cộng hòa nam phi đã từng nổi tiếng là quốc gia có.

a. Nhiều chủng tộc và tôn giáo nhất.

b. Chế độ phân biệt chủng tộc rất nặng nề.

c. Phong trào đấu tranh chống thực dân cao.

d. Chính sách dân tộc bình đẳng.

21 – Địa hình khu vực Nam phi có đặc điểm gì:

a. Là cao nguyên lớn độ cao trung bình hơn 1000m.

b. Phía đông nam có dãy Đrêken bec nằm sát biển cao 3000m.

c. Phân trung tâm có bán địa Calahari thấp nhất.

d. Các ý kiến trên đều đúng.

22 - Khí hậu khu vực Nam Phi ẩm, dịu hơn khu vực Bắc Phi vì có:

a. Diện tích nhỏ hơn khu vực Bắc phi.

b. Các dòng biển nóng Mô Dăm Bích và Mũi kim chảy ven bờ phía đông nam và nam.

c. Ba mặt khu vực Nam Phi giáp đại dương lớn.

d. Tất cả đều đúng.

23 - Người đầu tiên tìm ra Châu Mỹ là:

a. Đia xơ năm 1487

b. Crix – tốp – cô lông năm 1492.

c. A – mê – ri – cô ve xpu – xi năm 1522

24 – Châu Mỹ tiếp giáp với 3 đại dương là:

a. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và An Độ Dương.

b. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

c. Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương

d. Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và An Độ Dương.

25 – Do lịch sử nhập cư lâu dài, thành phần chủng tộc Châu Mỹ rất đa dạng vì có:

a. Người gốc âu thuộc chủng tộc ơ rôpêôit.

b. Người gốc phi thuộc chủng tộc nểgôit.

c. Người Anh điêng và E x – ki – mô thuộc chủng tộc môngôloit.

d. Các thành phần người lai.

e. 4 câu trên đều đúng.

26 – Đồng bằng trung tâm hay xuất hiện hiện tượng nhiễu loạn thời tiết vì:

a. Cấu trúc địa hình đồng bằng dạng lòng máng khổng lò tạo nên hành lang cho các khí hậu xâm nhập.

b. Khối khí lạnh từ bắc băng dương tràn sâu xuống dễ dàng.

c. Khối khí nóng từ phương nam tràn lên cao phía bắc.

d. Tất cả các ý trên.

27 – Kiểu khí ôn đới ở Bắc Mỹ chiếm diện tích lớn nhất vì

a. Bắc Mỹ có 3 mặt giáp Đại Dương.

b. Địa hình Bắc Mỹ phân hóa thành 3 khu vực khác nhau.

c. Phần lớn diện tích Bắc Mỹ nằm trong giới hạn từ chí tuyến Bắc (23o 30oB) đến vòng cực Bắc (66o 30oB)

d. Các ý trên đều đúng.

28 – Khí hậu Bắc Mỹ phân hóa theo chiều Tây – Đông vì:

a. Cấu trúc của địa hình Bắc Mỹ ảnh hưởng tới khí hậu.

b. Phía Tây có dòng biển lạnh, phía động có dòng biển nóng.

c. Bắc Mỹ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ.

d. Hệ thống núi Côc – đi – e cao đồ sộ như bức thành ngăn chặc sự di chuyển của các khối khí Tây – Đông.

29 - Bắc Hoa kỳ đông dân cư nhất vì

a. Quá trình phát triển công nghiệp sớm

b. Mức độ đô thị hóa cao

c. Các lý do đều đúng.

d. Là khu tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.

30 – Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ, điển hình là Hoa Kỳ chủ yếu gắn liền với:

a. Sự gia tăng dân số tự nhiên. b. Quá trình công nghiệp hóa.

c. Quá trình di chuyển dân cư. d. Tất cả các ý trên.

31 – Sự xuất hiện của các dải siêu đô thị ở Bắc Mỹ phần lớn gắn liền với:

a. Sự phong phú của tài nguyên.

b. Nguồn lao động có trình độ kỹ thuật cao.

c. Vùng có lịch sử khai phá sớm.

d. Sự phát triển của mạng lưới giao thông đường thủy.

32 – Vùng kinh tế ven biển phía Nam mang tính chất chuyên môn hóa thể hiện ở cơ cấu các ngành tập trung vào các lĩnh vực:

a. Quân sự b. Kỹ thuật cao c. Luyện kim d. Truyền thống.

33 - Khu Bắc Mỹ có nền nông nghiệp phát triển ở trình độ cao, nông nghiệp Canađa và Hoa Kỳ chiếm vị trí hàng đầu thế giới vì:

a. Điều kiện tự nhiên thuận lợi

b. Ưu thế về khoa học kỹ thuật hiện đại.

c. Hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến

d. Các đáp án trên đều đúng

34 – Bắc Mỹ có nền công nghiệp:

a. Phát triển ở trình độ cao.

b. Chiếm vị trí hàng đầu thế giới.

c. Phát triển mạnh ở Hoa Kỳ và Canađa.

d.Tất cả các ý trên.

35 – Các ngành công nghiệp nào sau đây không phải là thế mạnh của “vành đai mặt trời”:

a. Công nghiệp dệt may và thực phẩm.

b. Công nghiệp hóa chất lọc đầu.

c. Công nghiệp hàng không vũ trụ.

d. Công nghiệp điện tử và vi điện tử.

36 – Khối kinh tế NAFTA đã kết hợp được thế mạnh của:

a. Mêhicô có nguồn lao động lớn, giá rẻ, nguồn nhiên liệu dồi dào, Canađa và Hoa kỳ có nông nghiệp phát triển mạnh.

b. Hoa kỳ và Canađa có nền kinh tế phát triển cáo, tiềm lực lớn, công nghiệp hiện đại, còn Mêhicô có nguồn lao động và nguyên liệu dồi dào.

c. Canađa và Mêhicô có nông nghiệp phát triển, Hoa kỳ có công nghiệp phát triển.

Hoa kỳ có nền kinh tế phát triển còn Canađa và Mêhicô có nguồn nhân lực và nguyên liệu dồi dào.

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 7 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 7 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Ngoài đề cương ôn tập Toán học kì 1 lớp 7, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 7 này giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em ôn thi tốt

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
52 10.492
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Địa lý 7

    Xem thêm