Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 60: Liên minh Châu Âu

Địa lý lớp 7 bài 60: Liên minh Châu Âu

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 60: Liên minh Châu Âu. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 60.1, nêu sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn.

Trả lời:

Sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn.

- Năm 1958: Hà Lan, Đức, Bỉ, Luc-xem-bua, Pháp, I-ta-li-a.

- Năm 1973: Anh, Đan Mạch.

- Năm 1981: Hi-Lạp.

- Năm 1986: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha

- Năm 1995: Thụy Điển, Phần Lan, Áo.

Câu 2. Quan sát hình 60.3, nêu một vài nét về hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu.

Trả lời:

- Liên minh châu Âu chiếm tỉ trọng 40% hoạt động ngoại thương của thế giới.

- Liên minh châu Âu có quan hệ ngoại thương với nhiều nước trên thế giới, tập trung ở khu vực Bắc Mĩ và châu Á.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập Địa lý lớp 7 bài 1 trang 183 sgk: Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chính - chính trị châu Âu.

Trả lời:

Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chính - chính trị châu Ầu (chủ yếu các nước ở Tây Âu, Bắc Âu và Nam Âu).

Giải bài tập Địa lý lớp 7 bài 2 trang 183 sgk: Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

Trả lời:

Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong cốc hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới, vì:

- Có chính sách kinh tế chung.

- Sử dụng đồng tiền chung.

- Tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.

Giải bài tập Địa lý lớp 7 bài 3 trang 183 sgk. Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau đây:

LIÊN MINH CHÂU ÂU (năm 2001)

Diện tích (km2)

Dân số (triệu người)

Mật độ dân số (người/km2)

GDP (tỉ USD)

GDP bình quân đầu người (USD / người)

3243600

378

?

7885

?

Lời giải:

Diện tích (km2)

Dân số (triệu người)

Mật độ dân số (người/km2)

GDP (tỉ USD)

GDP bình quân đầu người (USD / người)

3243600

378

116,5

7885

20859,7

V. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU) đã dẫn đến việc xoá bỏ ranh giới

A. Quốc gia. B. Kinh tế. C. Ngôn ngữ. D. Tôn giáo.

2. Các công dân của EU đều có chung:

A. Quốc tịch. B. Ngôn ngữ.

C. Đồng ơ-rô. D. Tôn giáo.

3. Chủ trương nào thể hiện tính thống nhất trong đa dạng của các thành viễn EU:

A. Sự khuyến khích phát triển văn hoá truyền thống.

B. Tài trợ việc học ngoại ngữ.

C. Sử dụng đồng tiền chung (đồng ơ-rô).

D. Câu A + B đúng.

4. Nước nào ở Tây Âu cho đến nay vẫn chủ trương giữ vị trí độc lập, đứng ngoài các tổ chức kinh tế, quân sự, chính trị trên thế giới:

A. Áo. B. Thuỵ Sĩ. C. Thuỵ Điển. D. Ai-xơ-len.

Đánh giá bài viết
13 999
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Địa lý 7

    Xem thêm