Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

Bài tập môn Địa lý lớp 7

Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 28: Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Giải bài tập SBT Địa lí 7 bài 30: Kinh tế châu Phi

Câu 1: Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, hãy nêu nhận xét về sự phân bố dân cư châu Phi bằng cách chọn các cụm từ (đều, không đều, tập trung đông, thưa thớt) điền vào chỗ trống và hoàn chỉnh các câu dưới đây:

a) Dân cư châu Phi phân bố: ...

b) Những vùng dân cư tập trung đông (trên 50 người/km2) là ...

c) Những vùng dân cư ... (dưới 2 người/km2) ... là ...

Trả lời

Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị châu Phi. tr.90 SGK, ta thấy:

a) Dân cư châu Phi phân bố: không đều

b) Những vùng dân cư tập trung đông (trên 50 người/km2) vùng ven sông Nin là vùng phổ biến phì nhiêu

c) Những vùng dân cư thưa thớt (dưới 2 người/km2) hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-mip, hoang mạc Ca-la-ha-ri... là nơi điều kiện sinh sống khó khăn, dân cư chỉ sống trong các ốc đảo, các đô thị rất ít, quy mô lại nhỏ.

Câu 2: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều

Trả lời:

  • Hoang mạc hầu như không có người. Dân cư thường tập trung trong các ốc đảo, các đô thị có quy mô nhỏ và các đô thị này rất thưa thớt.
  • Môi trường nhiệt đới có mật độ dân cư trung bình, có nhiều thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.
  • Môi trường xích đạo ẩm có mật độ dân cư khá cao, có những thành phố trên 5 triệu dân.
  • Riêng vùng ven sông Nin có mật độ dân cư cao nhất, vì ở đây có châu thổ phì nhiêu.

Câu 3: Quan sát hình 29.1 - Lược đồ phân bố dân cư châu Phi, tr.90 SGK, em hãy

a) Nêu tên các thành phố có trên 1 triệu người

b) Nêu tên các thành phố có trên 5 triệu người

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân.

Trả lời

a) Các thành phố có trên 1 triệu người: Ra-bắt, Cá-xa-blan-ca, Đa-ca, Cô-na-cri, A-bít-gian, Ác-cra, Kin-sa-xa, Lu-an-đa, Lu-xu-cả, Kẹp-tạo, Pre-to-ri-a, Giô-han-ne-xbua, Đuốc-bán, Ma-pu-tô, Đa-ét Xa-lam, Nai-rô-bi, A-đi A-bê-ba, Tri-pô-li

b) Các thành phố có trên 5 triệu người: An-giê, Cai-rô, La-gốt

c) Nhận xét chung về sự phân bố của các thành phố đông dân: Các thành phố đông dân hầu hết tập trung vùng duyên hải ở phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi, ven vịnh Ghi-nê, các thung lũng sông Nin.

Câu 4: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn chính đang cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.

bài tập địa lý

Đánh giá bài viết
5 906
Sắp xếp theo

    Giải SBT Địa lí 7

    Xem thêm