Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 3

Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 3: Quần cư. Đô thị hóa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 3 trang 10: Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau?

Trả lời:

Thành thị

Nông thôn

Mật độ dân số

Mật độ dân số cao

Mật dộ dân số thấp

Nhà cửa

San sát nhau, nhiều nhà cao tầng

Sống thành từng làng, bản, nhà thường phân tán…

Đường sá

Nhiều phố lớn, đường rộng nhiều Phuong tiên đi lại.

Đường bé và hẹp, ít phương tiện đi lại hơn.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 3 trang 11: Đọc hình 3.3, cho biết:

+ Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất?

+ Tên các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Trả lời:

+ Châu lục Á có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất.

+ Tên các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên: Tô-ki-ô, Ô-xa-ca-Cô-bê, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Ma-ni-na, Gia-cac-ta, Niu-đê-ni, Côn-na-ta, Mum-bai, Ka-ra-xi.

Bài 1 trang 12 Địa Lí 7: Nêu sự khác nhau cơ bản giữa hai quần cư đô thị và quần cư nông thôn.

Trả lời:

Thành thị

Nông thôn

Mật độ dân số

Mật độ dân số cao

Mật độ dân số thấp

Nhà cửa

San sát nhau, nhiều nhà cao tầng

Sống thành từng làng, bản, nhà thường phân tán…

Đường sá

Nhiều phố lớn, đường rộng nhiều Phuong tiên đi lại.

Đường bé và hẹp, ít phương tiện đi lại hơn.

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Công nghiệp, dịch vụ

Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Bài 2 trang 12 Địa Lí 7: Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho biết về sự thay đổi dân số và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào?

Trả lời:

- Theo số dân: đô thị có số dân đông nhất tăng từ 12 triệu lên đến 20 triệu (năm 19750 lên 27 triệu (năm 2000)

- Trong những năm đầu của giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000 thì các nước tại khu vực châu Mĩ luôn đứng đầu trong khu vực về mật độ siêu đô thị, tuy nhiên do sự phát triển của châu Á và cộng với diện tích của khu vực này đáp ứng được số dân khi tăng lên nên châu Á đã đứng đầu trên khu vực thế giới.

- Vị trí của các siêu đô thị cũng thay đổi, năm 1950 và năm 1975 Niu I-ooc là siêu đô thị lớn nhất với 12 triệu dân (năm 1950), và 20 triệu dân (năm 1975), đến năm 2000 Tô-ki-ô trở thành siêu đô thị lớn nhất thế giới với 27 triệu dân.

- Các siêu đô thị chủ yếu thuộc châu Á và châu Mĩ.

Đánh giá bài viết
11 1.549
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Địa lí 7 ngắn nhất Xem thêm