Tập bản đồ Địa lý lớp 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Giải Tập bản đồ Địa lí 7

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng với các bài tập bản đồ được giải chi tiết cùng cách trình bày khoa học hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý lớp 7.

Câu 1: Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để nêu rõ các nguyên nhân tác động đến di dân ở đới nóng:

Các nhân tố

Hậu quả

Lời giải:

Các nhân tố

Hậu quả

- Thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, sự nghèo đói và thiếu việc làm ...

- Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn.

- Hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt.

- Chính sách di dân của nhà nước.

- Tạo nên các làn sóng di dân tự do đa dạng, phức tạp tác động lớn đến kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị và môi trường.

- Di dân từ nông thôn lên thành phố, dân số đô thị tăng nhanh, tạo sức ép lớn đối với vấn đề việc làm và môi trường đô thị.

- Di dân tị nạn rất phổ biến ở nhiều nước châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á

- Những cuộc di dân có kế hoạch có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội

Câu 2: Dựa vào lược đồ “Phân bố các siêu đô thị ở đới nóng”, em hãy lựa chọn và điền tên các siêu đô thị đó vào bảng dưới đây:

Tên đô thị

Thuộc châu

Tên đô thị

Thuộc châu

Lời giải:

Tên đô thị

Thuộc châu

Tên đô thị

Thuộc châu

Mêhicô Xiti

Châu Mỹ

Đêli

Châu Á

Xao Paolô

Châu Mỹ

Carasi

Châu Á

Riô Đê Gianêrô

Châu Mỹ

Mumbai

Châu Á

La Gốt

Châu Phi

Đaca

Châu Á

Cairô

Châu Phi

Côngcata

Châu Á

Đánh giá bài viết
48 7.235
Sắp xếp theo

    Giải tập bản đồ Địa lí 7

    Xem thêm