Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu

Địa lý lớp 7 bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Trả lời:

- Châu Âu có các nhóm ngôn ngữ: Giéc-man, La-tinh, Xla-vơ, Hi Lạp,...

- Tên các nước thuộc từng nhóm:

+ Ngôn ngữ La-tinh: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a, Ru-ma-ni.

+ Ngôn ngữ Giéc-man: Anh, Bỉ, Đức, Áo, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển.

+ Ngôn ngữ Xla-vơ: Nga, Xlô-va-ki-a, Xec-bi, Crô-a-ti-a, Xlô-vê-ni-a, Bun-ga-ri, Ư-crai-na, Bê-la-rút, Ba Lan, CH Séc.

Câu 2. Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đối kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 - 2000.

Trả lời:

Quan sát hình 54.2, nhận xét:

- Dân số dưới độ tuổi lao động của châu Âu giảm dần từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi dân số dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

- Dân số trong độ tuổi của châu Âu tăng chậm từ năm 1960 đến năm 1980 và giảm dần từ năm 1980 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

- Dân số trên độ tuổi lao động của châu Âu tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trên độ tuổi lao động của thế giới cũng tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000, nhưng chỉ chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong tháp tuổi. Nhận xét về hình dạng tháp tuổi: Hình dạng tháp tuổi của châu Âu từ năm 1960 đến năm 2000 chuyển dần từ tháp tuổi trẻ sang tháp tuổi già (từ đáy rộng sang đáy hẹp); trong khi đó, hình dạng tháp tuổi của thế giới vẫn là tháp tuổi trẻ (đáy rộng, đỉnh hẹp).

Câu 3. Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư châu Âu:

- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2).

- Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2).

Trả lời:

- Trên phần lớn lãnh thổ châu Âu, mật độ dân số từ 25 đến 125 người/km2.

- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2): Ở ven Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.

- Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2): Ở bán đảo Xcăng-đi-na-vi và phía bắc đồng bằng Đông Âu.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập Địa lý 7 bài 1 trang 163 SGK: Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở châu Âu.

Trả lời:

Châu Âu đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo thể hiện ở các điểm sau:

- Có các tôn giáo chính: Thiên Chúa, Tin Lành và Chính Thống, đạo Hồi (một bộ phận nhỏ).

- Nhiều dân tộc sống đan xen vào nhau, có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa riêng. Các dân tộc này tồn tại bên nhau và giữ nét đặc thù văn hóa của mình, đồng thời vẫn tiếp thu văn hóa của dân tộc khác trong cùng quốc gia.

- Có 3 nhóm ngôn ngữ chính: La-tinh, Giéc-man và Xla-vơ. Các nhóm này chia ra rất nhiều ngôn ngữ nhỏ, chưa kể đến các nhóm ngôn ngữ địa phương.

Giải bài tập Địa lý 7 bài 2 trang 163 SGK địa lý 7: Phân tích hình 54.2 để thấy:

- So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già.

- Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.

Trả lời:

Phân tích hình 54.2:

- So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già:

+ Dân số dưới độ tuổi lao động của châu Âu giảm dần từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi dân số dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

+ Dân số trong độ tuổi của châu Âu tăng chậm từ năm 1960 đến năm 1980 và giảm dần từ năm 1980 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi của thế giới tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000.

+ Dân số trên độ tuổi lao động của châu Âu tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000. Trong khi đó, dân số trên độ tuổi lao động của thế giới cũng tăng liên tục từ năm 1960 đến năm 2000, nhưng chỉ chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong tháp tuổi.

- Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi, vì hình dạng tháp tuổi của châu Âu đã chuyển từ tháp tuổi trẻ (đáy rộng, đỉnh hẹp) năm 1960 sang tháp tuổi giả (đáy không rộng, đỉnh không hẹp).

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Mức độ đô thị hóa cao ở châu Âu thể hiện ở các chỉ tiêu:

A. Tỉ lệ dân số thành thị đạt khoảng 75%.

B. Có trên 50 thành phố 1 triệu dân.

C. Mật độ dân số trung bình đạt trên 70 người/km2.

D. Câu A + B đúng.

2. Sự già đi của dân cư châu Âu là kết quả của tình trạng:

A. Nhập cư giảm dần. B. Tỉ lệ sinh thấp,

C. Tuổi thọ ngày càng cao. D. Câu B + C đúng.

3. Dân cư châu Âu tập trung với mật độ trên 125 người/km2 chủ yếu ở:

A. Ven Địa Trung Hải B. Bán đảo Xcăng-đi-na-vi

C. Phía bắc đồng bằng Đông Âu. D. Nam Âu và Trung Âu.

4. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Âu chưa tới:

A. 0,1% B. 0,2%. C. 0,3%.

Đánh giá bài viết
14 2.981
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Địa lý 7

    Xem thêm