Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 34

Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Giải bài tập SGK Địa lý 7 bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 34 trang 108: 1. Quan sát hình 34.1, cho biết:

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi.

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi.

- Nêu nhận xét về sự phân hó thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Trả lời:

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm: Ma - rốc, An - giê - ri, Tuy - ni - di, Li - bi , Ai Cập, Na - mi - bi - a, Bốt - xoa -na và cộng hòa Nam Phi. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực Bắc Phi và Nam Phi.

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm: Ni - giê, Sát, Buốc - ki - na Pha - xô, Ê - ti - ô - pi - a, Xô - ma –li. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực Nam Phi.

- Sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi:

+ Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa ba khu vực: Nam Phi (cao nhất), tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Trung Phi

+ trong từng khu vực, sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đều.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 34 trang 108: 2. Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi theo mẫu.

Khu vực

Đặc điểm kinh tế

Bắc Phi

Trung Phi

Nam Phi

Trả lời:

Khu vực

Đặc điểm kinh tế

Bắc Phi

- Kinh tế của yếu dự vào khai thác khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt, phốt phát, và phát triển du lịch.

- Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt,…

Trung Phi

- Kinh tế nghèo, nền kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi , khai thác khoáng sản và lâm sản, trồng cây công nghiệp.

Nam Phi

- Các nước có trình độ phát triển chênh lệch, phát triển nhất là Cộng hòa Nam Phi.

Ngoài các bài Giải bài tập SGK Địa lý 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lý 7, Giải Vở BT Địa Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
23 1.495
Sắp xếp theo

    Giải tập bản đồ Địa lí 7

    Xem thêm