Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 44

Giải vở bài tập Địa Lý 7 bài 44: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 1 trang 96 VBT Địa Lí 7:

Sự bất hợp lý trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mỹ thể hiện ở phân chia ruộng đất không công bằng:

Lời giải:

* Đại điền chủ chỉ chiếm chưa đến 5% số dân nhưng sở hữu trên 90% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.

* Trong khi đó, nông dân chiếm đại bộ phận dân số nhưng chỉ sở hữu chưa đến 40% diện tích đất canh tác.

Bài 2 trang 96 VBT Địa Lí 7:

Dựa vào hình 44.4 SGK hãy nêu tên và địa bàn phân bố các cây trồng chính ở Trung và Nam Mỹ vào bảng dưới đây:

Lời giải:

Cây trồng Nơi phân bố Cây trồng Nơi phân bố

1. Cây CN

+ Cà phê

+ Dừa

+ Lạc

+ Đậu tương

+ Bông

+Mía

- Cao nguyên Braxin

- Dải đất Trung Mĩ

- Khu vực phía Bắc của dãy Anđét

Cửa sông Amadôn

Đồng bằng Pam-pa

Đồng bằng La-pla-ta và đồng bằng Pampa

Bắc cao nguyên Braxin, đồng bằng La-pla-ta

Quần đảo Ăngti Lớn, co nguyên Braxin

2. Cây ăn quả

+ Nho

+ Chuối

+ Cam, chanh

3. Cây lương thực

+ Lúa mì

+ Ngô

Phía Bắc cao nguyên Pa-ta-gô-ni

Dải đất Trung Mĩ, Tây Bắc Nam Mĩ

Phía nam cao nguyên Braxin, đồng bằng La-pla-ta

Duyên hải phía Đông

Cao nguyên Braxin và đồng bằng Pampa

Bài 3 trang 97 VBT Địa Lí 7:

Hai hình thức sản xuất đại điền trang và tiểu điền trang ở Trung và Nam Mỹ có điểm giống nhau về:

Lời giải:

  a. Diện tích canh tác
  b. Số lượng lao động
  c. Kỹ thuật canh tác, chế biến
X d. Tất cả đều sai

Bài 4 trang 97 VBT Địa Lí 7:

Tình trạng lệ thuộc chặt chẽ của nền nông nghiệp Trung và Nam Mỹ vào nước ngoài, biểu hiện ở:

Lời giải:

  a. Cơ cấu cây trồng
  b. Mục đích sản xuất
X c. Chủ sở hữu đất đai
  d. Tất cả đều đúng

Bài 5 trang 97 VBT Địa Lí 7:

Biện pháp nào sau đây đã không được các nước Trung và Nam Mỹ sử dụng để điều chỉnh sự bất hợp lý trong sở hữu ruộng đất:

Lời giải:

  a. Ban hành luật cải cách ruộng đất
  b. Tổ chức khai hoang đất mới
X c. Tịch thu đất của địa chủ phân lại cho dân cày
  d. Mua lại đất của địa điền chủ và công ty nước ngoài

Bài 6 trang 97 VBT Địa Lí 7:

Điểm hạn chế lớn nhất của nông nghiệp Trung và Nam Mỹ là:

Lời giải:

X a. Năng suất cây trồng thấp
  b. Nạn hạn hán và sâu bệnh thường xuyên
  c. Đất nông nghiệp tính trên đầu người còn ít
  d. Lương thực chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong nước

Ngoài các bài Giải Vở BT Địa Lí 7 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Địa lý lớp 7, Giải bài tập Địa lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, Giải bài tập SGK Địa lý 7 (ngắn gọn)

Đánh giá bài viết
41 12.170
Sắp xếp theo

Giải Vở BT Địa Lí 7

Xem thêm