Giáo án Công nghệ 8 bài 45: Thực hành: Quạt điện

Giáo án Công nghệ 8 bài 45

Giáo án Công nghệ 8 bài 45: Thực hành: Quạt điện được thiết kế rõ ràng, chi tiết, là mẫu giáo án lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử môn Công nghệ 8 để dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Bài 45. Thực hành quạt điện

I. Mục tiêu:

 • Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.
 • Hiểu được cấu tạo của quạt điện, động cơ điện, cánh quạt.
 • Hiểu được các số liệu kỹ thuật.
 • Sử dụng được quạt điện đúng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện.
 • Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 • GV: Tranh vẽ, mô hình các mẫu vật, lá thép, lõi thép, dây quấn.
 • Chuẩn bị: Thiết bị, dụng cụ như kìm, tua vít, cơ lê.
 • HS: Đọc và xem trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức 1/:

- Lớp 8A: Ngày: / / 2018 Tổng số:………. Vắng:…………………………

 • Lớp 8B: Ngày: / / 2018 Tổng số:………. Vắng:…………………………

Hoạt động của GV và HS

T/g

Nội dung ghi bảng

2. Kiểm tra bài cũ:

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.

HĐ1. Giới thiệu bài học.

GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4-5 học sinh, các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của mỗi thành viên.

GV: Kiểm tra các nhóm, nhắc lại nội quy an toàn và hướng dẫn trình tự làm bài thực hành cho các nhóm học sinh.

HĐ2. Tìm hiểu quạt điện.

GV: Hướng dẫn học sinh đọc và giải thích ý nghĩa, số liệu kỹ thuật của quạt điện.

GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của động cơ, lõi thép, dây quấn, trục, cánh quạt, các thiết bị điều khiển ghi vào mục 2 báo cáo thực hành.

GV: Yêu cầu học sinh tìm hiểu các câu hỏi về an toàn sử dụng quạt điện, hướng dẫn học sinh kiểm tra toàn bộ bên ngoài, kiểm tra phần cơ, phần điện các kết quả ghi vào mục 3 báo cáo TH

- Sau khi kiểm tra hết thấy tốt giáo viện cho học sinh đóng điện cho quạt làm việc.

HS: Quan sát và nhận xét ghi vào mục 4 báo cáo TH.

4. Củng cố:

GV: Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu tinh thần, thái độ, an toàn vệ sinh lao động.

GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả thực hành của các nhóm dựa trên mục tiêu bài học. Thu báo cáo về nhà chấm.

2/

7/

30/

3/

I. Chuẩn bị.

- SGK

II. Nội dung và trình tự thực hành.

1. Các số liệu kỹ thuật và giải thích ý nghĩa.

TT

Số liệu kỹ thuật

Ý nghĩa

2.Tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện.

TT

Tên các bộ phận chính

Chức năng

3. Kết quả kiểm tra quạt điện trước lúc làm việc.

TT

Kết quả kiểm tra

5. Hướng dẫn về nhà 2/:

 • Về nhà liên hệ thực tế quạt điện gia đình.
 • Đọc và xem trước bài 46 SGK, chuẩn bị tranh vẽ mô hình máy biến áp.
Đánh giá bài viết
1 1.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 8 Xem thêm