Giáo án Công nghệ 8 bài 43: Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện

Giáo án Công nghệ 8 bài 43

Giáo án Công nghệ 8 bài 43: Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện được thiết kế rõ ràng, chi tiết, là mẫu giáo án lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử môn Công nghệ 8 để dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Bài 43. Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện

I. Mục tiêu:

 • Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.
 • Biết được cấu tạo, chức năng các bộ phận của bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện.
 • Hiểu được số liệu kỹ thuật cảu bàn là điện, bếp điện và nồi cơm điện.
 • Biết cách sử dụng các đồ dùng điện- nhiệt đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.
 • Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện
 • Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật.

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 • GV: Tranh vẽ, mô hình, bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện.
 • Chuẩn bị các thiết bị bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện
 • HS: Đọc và xem trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức (2/):

 • Lớp 8A: Ngày: / / 2018 Tổng số:………. Vắng:…………………………
 • Lớp 8B: Ngày: / / 2018 Tổng số:………. Vắng:…………………………

Hoạt động của GV và HS

T/g

Nội dung ghi bảng

2. Kiểm tra bài cũ:

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.

HĐ1. Giới thiệu nội dung và trình tự thực hành.

GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ mỗi nhóm khoảng 4 đến 5 học sinh.

- Các nhóm kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của mỗi thành viên như mẫu báo cáo thực hành.

GV: Kiểm tra các nhóm, nhắc lại nội quy an toàn và hướng dẫn trình tự làm bài thực hành cho các nhóm.

HĐ2. Tìm hiểu bàn là điện, bếp điện và nồi cơm điện.

GV: Hướng dẫn thực hành bằng cách đặt các câu hỏi để học sinh:

- Đọc, giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật để ghi vào mục I báo cáo thực hành.

- Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện.

- Đọc, giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật của bếp điện và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành.

- Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận bếp điện.

- Đọc và giải thích các số liệu kỹ thuật của nồi cơm điện và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành

- Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của nồi cơm điện và ghi vào mục 2 báo cáo thực hành.

GV: Hướng dẫn học sinh kiểm tra thông mạch một số đồ dùng điện rồi thông báo kết quả chung.

4. Củng cố:

GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, an toàn vệ sinh lao động.

GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm dựa theo mục tiêu bài học.

- Thu báo cáo về nhà chấm.

5/

33/

3/

I. Chuẩn bị.

- (SGK)

II. Nội dung và trình tự thực hành.

1. Các số liệu kỹ thuật, giải thích ý nghĩa.

Tên đồ dùng điện

SL kỹ thuật

Ý nghĩa

- Bàn là điện

- Bếp điện

- Nồi cơm điện

2. Tên và chức năng các bộ phận chính.

Tên đồ dùng điện

Tên các bộ phận chính

Chức năng

- Bàn là điện

- Bếp điện

- Nồi cơm điện

5. Hướng dẫn về nhà 2/:

- Về nhà đọc và xem trước bài 44, chuẩn bị tranh vẽ mô hình động cơ quạt điện, máy bơm nước.

Đánh giá bài viết
1 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 8 Xem thêm