Giáo án Hóa học 11 bài 38: Hệ thống hóa hiđrocacbon

Giáo án Hóa học lớp 11

Giáo án Hóa học 11 bài 38: Hệ thống hóa hiđrocacbon cung cấp kiến thức cho học sinh có thể hiểu được mối quan hệ giữa các loại Hiđrocacbon quan trọng như Ankan, Anken, Ankin, Ankylbenzen, biết lập sơ đồ quan hệ giữa các loại Hiđrocacbon.

Giáo án Hóa học 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giáo án Hóa bài Ancol

Bài 38: HỆ THỐNG HOÁ VỀ HIĐROCACBON

I. Mục Tiêu

 • Hệ thống hoá các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankađien, ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học đặc trưng và ứng dụng.
 • Thông qua hệ thống hoá các loại hiđrôcacbon. Học sinh nắm được mối quan hệ giữa các hiđrôcacbon với nhau.
 • Viết được các phương trình minh hoạ cho tính chất của hiđrocacbon; chuyển hoá giữa các hiđrôcacbon, nhận biết và điều chế các hiđrocacbon.
 • Làm một số bài tập về hiđrôcacbon.

II. Chuẩn Bị

 • Bảng phụ: Tóm tắt về một số loại hiđrocacbon quan trọng (Bảng 7.2 SGK)
 • HS: Ôn tập chương hiđrocacbon no, không no, thơm.

III. Tổ chức hoạt động dạy học

Hoạt động của GVHoạt động của HS

Hoạt động 1

GV: Yêu cầu viết công thức chung của ankan, anken, ankin, ankylbenzen (chú ý điều kiện của chỉ số n trong công thức).

Hoạt động 2

GV: Yêu cầu học sinh trình đặc điểm bày cấu tạo của các loại hiđrocacbon trên.

GV: Cho một học sinh khác nhận xét.

HS: Viết công thức chung và nêu điều kiện
 • Ankan: CnH2n+2 n ≥1
 • Anken: CnH2n n ≥2
 • Ankin: CnH2n-2 n ≥2
 • Ankylbenzen CnH2n-6 n ≥6

HS: Trình bày đặc điểm cấu tạo phân tử:

Ankan:

 • Chỉ có liên kết đơn C-C và C-H, mạch hở.
 • Có đồng phân mạch cacbon.

Anken:

 • Có một liên kết đôi C=C, mạch hở.
 • Có đồng phân vị trí liên kết đôi.
 • Có đồng phân mạch cacbon.
 • Có đồng phân hình học.
Đánh giá bài viết
1 1.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm