Giáo án Hóa học 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giáo án Hóa học lớp 11

Giáo án Hóa học 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon cung cấp kiến thức để học sinh nắm được khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen của hidrocacbon, tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen.

Giáo án Hóa học 11 bài 41: Phenol

Giáo án Hóa bài Ancol

DẪN XUẤT HALOEN CỦA HIDROCACBON

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Học sinh biết:
    • Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen
    • Tính chất hóa học đặc trưng của một số dẫn xuất halogen
    • Hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen
  • Học sinh hiểu: Phản ứng thế nguyên tử halogen (trong phân tử ankyl halogenua, anlyl halogenua, phenyl halogenua ) bằng nhóm–OH

2. Kĩ năng:

  • Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thế halogen bằng nhóm –OH và phản ứng tách HX theo qui tắc Zai-xep.
  • Giải bài tập tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất một khối lượng xác định dẫn xuất halogen, bài tập có nội dung liên quan

II. Chuẩn bị:

Giáo án, bảng phụ về một số phản ứng điều chế các chất hữu cơ từ dẫn xuất halogen

III. Nội dung:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

Thực hiện chuỗi phản ứng: CH4 → C2H2 → CH2=CHCl → PVC → CH3-CH3 → CH3-CH2Cl

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và tròNội dung

Hoạt động 1

- GV cho HS xem bảng một số ví dụ về hidrocacbon và dẫn xuất halogen. Yêu cầu HS rút ra khái niệm về dẫn xuất halogen

- GV yêu cầu HS nhắc lại các phương trình phản ứng tạo thành halogen đã được học

- GV bổ sung ngoài ra ta có thể thu được dẫn xuất halogen bằng cách thay thế nhóm OH của ancol bằng nguyên tử halogen

- GV yêu cầu HS nêu cơ sở để phân loại dẫn xuất halogen

- GV: Dựa vào đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon thì dẫn xuất halogen được chia thành mấy loại? Cho VD?

I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

Khi thay thế nguyên tử hidro của phân tử hidrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hidrocacbon.

* Có thể thu được dẫn xuất halogen bằng nhiều cách khác nhau.

- Thế nguyên tử hidro của hidrocacbon bằng nguyên tử halogen

- Cộng hidro halogenua hoặc halogen vào hidrocacbon không no

- Thế nhóm –OH trong phân tử ancol bằng halogen

Đánh giá bài viết
1 805
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm