Giáo án Hóa học 11 bài 41: Phenol

Giáo án Hóa học 11

Giáo án Hóa học 11 bài 41: Phenol giúp học sinh hiểu được khái niệm về loại hợp chất Phenol, cấu tạo, tính chất của Phenol đơn giản, biết phân biệt Phenol với Ancol thơm, viết các phương trình phản ứng thể hiện tính chất hóa học cơ bản của Phenol.

Giáo án Hóa học 11 bài 42: Luyện tập dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol

Giáo án Hóa học 11 bài 43: Thực hành tính chất hóa học của Etanol, Glixerol và Phenol

PHENOL

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

HS biết: Khái niệm về loại hợp chất phenol; Cấu tạo, tính chất của phenol đơn giản nhất.

2. Kĩ năng:

  • Phân biệt phenol với ancol thơm.
  • Viết các ptpư của phenol với natri hidroxit, brôm (dd)

II. Chuẩn bị:

III. Nội dung

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Viết phương trình phản ứng của propan-1-ol khi:

1. Phản ứng với Na. 4. Oxi hoá bởi CuO.

2. Phản ứng với HCl. 5. Đốt cháy.

3. Tách nước.

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

Hoạt động 1:

- Gv cho một số ví dụ và yêu cầu HS cho biết phenol là gì? (dựa vào SGK). Chú ý so sánh với ancol.

- Gv nhấn mạnh: Nhóm –OH liên kết trực tiếp vưói nguyên tử cacbon của vòng benzen được gọi là nhóm –OH phenol.

- GV yêu cầu HS cho biết có bao nhiêu loại phenol?
Cho ví dụ.

- GV cung cấp tên gọi và hướng dẫn sơ lược về cách gọi tên phenol.

- GV bổ sung: Phenol đơn giản nhất là phenol có một nhóm –OH phenol liên kết với gốc phenyl.

I. Định nghĩa, phân loại

1. Định nghĩa:

- Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.

- Nhóm –OH liên kết trực tiếp vưói nguyên tử cacbon của vòng benzen được gọi là nhóm –OH phenol.

Đánh giá bài viết
1 1.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm