Giáo án Hóa học 11 bài 42: Luyện tập dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol

Giáo án Hóa học 11

Giáo án Hóa học 11 bài 42: Luyện tập dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết và tổng hợp nhiều kiến thức quan trọng giúp cho học sinh biết tổng kết công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lí của những hợp chất dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 42: Luyện tập: Ancol và phenol

Giáo án Hóa học 11 bài 43: Thực hành tính chất hóa học của Etanol, Glixerol và Phenol

Giáo án Hóa bài Anđehit - Xeton

LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Củng cố và hệ thống lại tính chất hoá học của dẫn xuất halogen và một số phương pháp điều chế.
  • Mối quan hệ chuyển hoá giữa hidrocacbon và ancol – phenol qua hợp chất trung gian là dẫn xuât halogen.

2. Kĩ năng:

  • Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng của ancol và phenol.
  • Viết phương trình hoá học của phản ứng chuyển hoá từ hidrocacbon thành các dẫn xuất.

II. Chuẩn bị:

  • GV: hệ thống câu hỏi về các nội dung chính cần tổng kết( công thức chung, CTCT, danh pháp, tính chất). Hệ trhông câu hỏi liên quan kết nối hidrocacbon với ancol, phenol qua dẫn xuất halogen.
  • HS: ôn tập, so sánh etanol với phenol về đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học.

III. Nội dung:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3. Tiến hành ôn tập:

Hoạt động của thầy và tròNội dung
Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững
  • GV chuẩn bị sẵn bảng trống theo các nội dung SGK. Thông qua hệ thống câu hỏi đã được chuẩn bị, GV yêu cầu HS bổ sung các nội dung trong bảng.
  • Thông qua bảng, GV hướng dẫn HS so sánh giữa dẫn xuất halogen với ancol, phenol về mặt hình thức phản ứng (thế, tách).

Hoạt động 2: Luyện tập về đồng phân, tên gọi của ancol và dẫn xuất halogen.

GV yêu cầu HS làm bài tập 1 trong SGK.

I. Kiến thức cần nắm vững: (SGK)
Đánh giá bài viết
1 1.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm