Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 bài 62

Giáo án môn Ngữ văn lớp 7

Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 bài 62: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I/ MỤC TIÊU

  • Hiểu được tinh thần yêu nước là một truyền thống quí báu của dân tộc. Nắm được nghệ thụât nghị luận chặt chẽ, sáng gọn, có tính mẫu mực của bài.
  • Nhớ được câu chốt của bài và những câu có hình ảnh so sánh trong bài.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học.

  • Đàm thoại + diễn giảng
  • SGK + SGV + giáo án

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

2.1 Đề văn nghị luận nêu ra vấn đề gì?

2.2 Tìm hiểu đề văn nghị luận là làm gì?

2.3 Lập ý cho bài văn nghị luận là làm gì?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Đọcvăn bản và cho biết xuất xứ của bài?

Bài văn nghị luận vấn đề gì?

Tìm bố cục và lập dàn ý cho bài văn?

Tác giả đã đưa ra dẫn chứng nào để chứng minh cho nhận định trong bài?

Điểm đặc sắc trong nghệ thuật diễn đạt của bài văn?

Nghệ thuật so sánh và liệt kê

Tìm những câu trong bài thể hiện hai điểm trên, phân tích giá trị của chúng?

Đọc văn bản từ “đồng bào ta ngày nay……nồng nàn yêu nước”.

Tìm câu mở đoạn, kết đoạn?

a.Câu mở đoạn: đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng vớí tổ tiên ta ngày trước.

b. Câu kết đoạn: những cử chỉ cao quí…..nồng nàn ỵêu nước .

Các dẫn chứng được sắp sếp theo cách nào?

Được sắp sếp theo thủ pháp liệt kê.

Sự việc và con người được liên kết theo mô hình “từ…..đến”có quan hệ vớí nhau như thế nào?

Có mối liên hệ hợp lí, được sắp sếp theo cùng một bình diện như: lứa tuổi, địa bàn cư trú, giai cấp.

Theo em nghệ thuật nổi bật là gì?

_ Bố cục ngắn gọn, rõ, lập luận chặt chẽ.

_ Cách trình bày và chọn lọc dẫn chứng hợp lí, giàu sức thuyết phục.

_ Cách diễn đạt trong sáng hấp dẫn sử dụng hình ảnh so sánh và liệt kê

I.Gới thiệu

_ Bài văn trích trong báo cáo chính trị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Đại Hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951của Đảng Lao Động Việt Nam.

_ Vấn đề nghị luận của bài văn trong câu văn ở phần mở đầu “dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.Đó là một truyền thống quí báu của dân tộc ta”

II.Bố cục và lập ý.

_ Mở bài (từ đầu….lũ cướp nước) nêu vấn đề nghị luận: tinh thần yêu nước là một tryền thống quí báu của dân tộc ta

_ Thân bài (lịch sử ta…dân tộc ta) chứng minh tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong cuộtc kháng chiến hiện tại (1951 diễn ra cuộc kháng chiếnchống TD Pháp)

_ Kết bài: (phần còn lại) khẳng định nhiệm vụ của Đảng là phải làm cho tinh thần yêu nước của nhân dân phát huy mạnh mẽ

III.Nghệ thụât lập luận trong bài.

_ Lập luận nổi bật là cách lựa chọn và trình bày dẫn chứng để chứng minh.

_ Tinh thần yêu nước biểu hiện các tấm gương anh hùng được kể theo trật tự thời gian.

_ Tinh thần yêu nước của đồng bào trong cuộc kháng chiến (những việc làm biểu hiện tình yêu nước). Dẫn chứng nêu toàn diện ở mọi lứa tuổi, mọi miền, mọi tầng lớp trong xã hội.

IV. Điểm đặc sắc trong nghệ thuật diễn đạt.

_ Lấy hình ảnh so sánh “một làn sóng vô cùng mạnh mẽ” với “tinh thần yêu nước” sức mạnh tinh thần yêu nước.

_ So sánh “tinh thần yêu nước” với “ba cía quí”

à Hình dung hai trạng thái của tinh thần yêu nước:

+ Bộc lộ mạnh mẽ ra ngoài.

+ Tìm tàng kín đáo bên trong.

_ Thủ pháp liệt kê thể hiện sự phong phú với nhiều biểu hiện đa dạng của tinh thần yêu nước trong nhân dân

III. Kết luận

Ghi nhớ SGK trang 27

Đánh giá bài viết
1 197
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 7 Xem thêm