Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Giáo án Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo

Giáo án Ngữ văn 7 sách Chân trời sáng tạo cả năm bao gồm đầy đủ các bài giáo án Văn 7 học kì 1 và học kì 1 lớp 7, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới, cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy phù hợp. Bộ giáo án được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học, giúp thầy cô dễ dàng truyền tải kiến thức cho học sinh. Mời các thầy cô cùng tải về Giáo án Ngữ văn 7 chương trình mới.

Nguồn: Thầy cô nhóm Thư viện Stem - Steam

Xem thêm: Giáo án powerpoint môn Ngữ văn 7 sách Chân trời sáng tạo

BÀI 1: TIẾNG NÓI CỦA VẠN VẬT

Văn bản 1 : LỜI CỦA CÂY

- Trần Hữu Thung -

(Đọc và thực hành Tiếng Việt: 9 tiết;

Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết, Ôn tập: 1 tiết)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC

Giáo án Văn 7 CTST

I. MỤC TIÊU Học sinh đạt được:

1. Năng lực

Năng lực đặc thù

- Nhận biết và nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ bốn chữ, năm chữ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biệp pháp tu từ.

- Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gởi đến người đọc; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận biết đặc điểm chức năng của phó từ.

- Bước đầu biết làm làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ, viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.

- Biết tóm tắt ý chính do người khác trình bày.

Năng lực chung

- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.

- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra.

2. Phẩm chất

- Cảm nhận và yêu vẻ đẹp thiên nhiên.

II. KIẾN THỨC

  • Khái niệm thơ bốn chữ, thơ năm chữ.
  • Khái niệm hình ảnh thơ, vần nhịp và vai trò vần, nhip trong thơ.
  • Khái niệm thông điệp văn bản.
  • Kĩ năng đọc thơ bốn chữ và thơ năm chữ.

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học

- Sách giáo khoa, Sách giáo viên

- Máy chiếu, máy tính

- Giấy A1 hoặc bảng phụ

- Phiếu học tập.

2. Học liệu

- Tri thức ngữ văn

- Một số video, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học (“Phim thiên nhiên HD: Giai điệu tình yêu”)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu:

- Tạo hứng thú, tâm thế kết nối học sinh vào chủ đề bài học

b. Nội dung:

GV yêu cầu HS cùng theo dõi video theo đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=NqdLJUrHZCc và chia sẻ cảm nghĩ.

c. Sản phẩm:

Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Tổ chức thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS theo dõi video “Phim thiên nhiên HD: Giai điệu tình yêu” và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem những hình ảnh trong video.

- Cảm xúc của HS:

+ Thích thú trước vẻ đẹp thiên nhiên…

Thực hiện nhiệm vụ

- HS theo dõi hình ảnh, hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi

GV theo dõi, quan sát HS

Báo cáo/ Thảo luận

- Yêu cầu HS trình bày ý kiến cá nhân

Kết luận/ nhận định

- GV nhận xét câu trả lời; chốt kiến thức, chuyển dẫn vào chủ đề bài học.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

1.Hoạt động giới thiệu tri thức mới.

a. Mục tiêu:

- Hệ thống tri thức đọc hiểu về thơ bốn chữ, năm chữ và một số yếu tố quan trong của bài thơ.

b. Nội dung:

GV yêu cầu HS trình bày theo nhóm kết quả mà nhóm đã chuẩn bị ở nhà theo phiếu học tập đã giao,tham gia trò chơi “Vòng quay may mắn” để hệ thống tri thức thể loại .

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Tổ chức thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Chuyển giao nhiệm vụ

(1)- GV giao các câu hỏi chuẩn bị bài trước ở nhà cho các nhóm theo phiếu học tập sau:

Nhóm 1

Câu 1.Hãy nêu khái niệm thơ bốn chữ, thơ năm chữ.

Nhóm 2

Câu 2. Em hiểu thế nào về hình ảnh trong thơ?Cho ví dụ.

Nhóm 3

Câu 3. Vần nhịp và vai trò của vần nhịp trong thơ.

Nhóm 4

Câu 4.Thông điệp

(2) GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong trò chơi “Vòng quay may mắn” để củng cố hệ thống tri thức đọc hiểu.

Câu 1: Đây là một thể mỗi dòng có năm chữ, thường có nhịp 3/2 hoặc 2/3?

A. Bốn chữ C. Lục bát

B. Ngũ bát D. Năm chữ

Câu 2:Thơ bốn chữ là:

A. Là thể thơ mà mỗi dòng thơ có bốn chữ.

B. Là thể thơ có bốn câu thơ trong một bài thơ.

C. Là thể thơ có 4 khổ thơ.

D. Là thể thơ có 4 đoạn thơ.

Câu 3: Nhận xét nào không đúng khi nói về yếu tố hình ảnh trong thơ?

A. Yếu tố quan trọng của thơ.

B.Giúp ngời đọc cảm nhận qua các giác quan như: thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác, xúc giác.

C. Giúp người đọc nhìn thấy, tưởng tượng thấy điều mà nhà thơ miêu tả .

D. Giúp ngời đọc cảm nhận qua các giác quan như: thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác, xúc giác.

Câu 4: Em hiểu thế nào là vần chân ?

A. Là vần được gieo vào cuối dòng thơ.

B. Là vần gieo liên tiếp.

C. Là vần gieo ngắt quãng

D. Là vần gieo ở đầu câu thơ.

Câu 5: Em hiểu thế nào là vần lưng ?

A. là vần được gieo vào cuối dòng thơ.

B. là vần được gieo ở giữa dòng thơ

C. là vần của các bài thơ

D. Là vần gieo liên tiếp.

Câu 6: Thơ bốn chữ thường có nhịp 2/2. Đúng hay sai?

A. đúng B. Sai

Câu 7: Thơ năm chữ thường có nhịp 3/2 hoặc 2/3.Đúng hay sai?

A.Đúng B. Sai

Câu 8: Em hiểu thế nào là vần lưng ?

A. là vần được gieo vào cuối dòng thơ.

B. là vần được gieo ở giữa dòng thơ

C. là vần của các bài thơ

D. Là vần gieo liên tiếp.

Câu 9: Em hiểu thế nào là thông điệp của văn bản?

A. Là ý tưởng quan trọng nhất của văn bản.

B. Là bài học.

C. Là cách ứng xử mà văn bản muốn truyền đến người đọc.

D. Tất cả các câu A, B, C đều đúng.

· Tri thức đọc hiểu

- Thơ bốn chữ là thể thơ mỗi dòng có bốn chữ, thường có nhịp 2/2.

- Thơ năm chữ là thể thơ mối dòng có năm chữ, thường có nhịp 3/2 hoặc 2/3.

- Hình ảnh trong thơ:

Là những chi tiết,cảnh tương tự thực tế cuộc sống,được tái hiện lại ngôn từ thơ ca,góp phần diễn tả cảm xúc,suy ngẫm của nhà thơ về thế giới và con người.

- Vần:

+ Vần chân: vần được gieo ở cuối dòng thơ.

+Vần lưng: vần gieo ở giữa câu thơ.

+ Vai trò của vần:

Liên kết các dòng và câu thơ,đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hòa,sức âm vang cho thơ, làm cho câu thơ, dòng thơ dễ nhớ dễ thuộc.

-Nhịp thơ:

+ Nhịp thơ được thể hiện ở chỗ ngắt chia dòng và câu thơ thành từng vế hoặc ở cách xuống dòng/ngắt dòng đều đặn cuối mỗi dòng thơ.

+Nhịp có tác dụng tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ, đồng thời cũng biểu đạt nội dung thơ.

- Thông điệp:

Là ý tưởng quan trọng nhất, là bài học cách ứng xử mà văn bản muốn truyền đến người đọc.

Thực hiện nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Hs trình bày theo nhóm.

Nhiệm vụ 2: Hs trả lời cá nhân.

- GV theo dõi, quan sát HS

Báo cáo

Thảo luận

- Yêu cầu HS trả lời theo yêu cầu.

Kết luận

Nhận định

- GV nhận xét câu trả lời (trong quá trình hướng dẫn HS chốt đáp án trong trò chơi, giáo viên cần giải thích cho học sinh về hình ảnh trong thơ, thông điệp, vần, nhịp trong thơ…) và chốt kiến thức.

2. Hoạt động đọc văn bản Lời của cây

2.1 Chuẩn bị đọc:

a. Mục tiêu:

-Kích hoạt kiến thức nền liên quan đến chủ đề văn bản, tạo sự liên hệ giữa trải nghiệm của bản thân với nội dung bài học.

-Bước đầu biết tưởng tưởng một số hình ảnh được nhắc đến trong bài thơ.

- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản.

b. Nội dung: Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh của cô gái Nguyễn Thị Thu Thương, Hà Nội và cô bé Minh Best và yêu cầu học sinh chia sẻ suy nghĩ của mình khi nhìn thấy những hình ảnh đó.

c. Sản phẩm: -Câu trả lời miệng của học sinh về nội dung tưởng tưởng của VB, thể thơ của VB và những yếu tố cần lưu ý khi đọc thể loại này, trải nghiệm của bản thân.

d. Tổ chức thực hiện:

Tổ chức thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Chuyển giao nhiệm vụ

-Cách 1:

GV cho HS trả lời câu hỏi phần chuẩn bị đọc:Em đã bao giờ quan sát quá trình lớn lên của một cái cây, một bông hoa, hay một con vật hay chưa?Điều đó gợi cho em suy nghĩ và cảm xúc gì?

-Cách 2:

Gv cho học sinh xem clip về quá trình lớn lên của một bông hoa hoặc một mần cây và nêu lên cảm nhận.

-Gv yêu cầu học sinh trả lời cá nhân:

+Văn bản trên thuộc thể thơ nào? Vì sao em biết?

Tùy theo cảm nhận của HS:

- Thấy mần cây non cần được bảo vệ chăm sóc…

- Quá trình đó các em có thể chưa từng chứng kiến, nên sẽ ngạc nhiên về sự kì diệu của tạo hóa…

Thực hiện nhiệm vụ

HS hoạt động cá nhân: theo dõi, quan sát, suy nghĩ cá nhận

Báo cáo/ Thảo luận

GV mời 1 – 2 HS trả lời cá nhân

Kết luận/ Nhận định

- Gv ghi nhận những câu trả lời thể hiện cảm nhận của các em khi xem clip cây nảy mầm, hoặc trải nghiệm của các em khi xem quá trình phát triển của cây, con vật…

-GV nhận xét câu trả lời của học sinh. Dựa tren kết quả trình bày của các em để hướng dẫn học sinh một số lưu ý khi đọc thơ bốn chữ.

2.2 Trải nghiệm cùng văn bản:

a.Mục tiêu:

-Bước đầu vận dụng kĩ năng tưởng trong quá trình đọc văn bản.

- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản.

Nội dung: -GV hướng dẫn HS đọc văn bản

Sản phẩm:Phần đọc của HS

Tổ chức thực hiện:

Tổ chức thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm ,khi đọc đến khổ 2 bài thơ, Gv cho HS dừng vài phút để tưởng tượng.

GV có thể đọc mẫu 1 lượt rồi mới gọi HS đọc

Gv yêu cầu HS giới thiệu “Hồ sơ tác giả nổi tiếng – Trần Hữu Thung”

- (1) Tên tuổi xuất thân

- (2) Đặc điểm sự nghiệp, phong cách thơ

Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc và lắng nghe văn bản theo hướng dẫn

Báo cáo/ Thảo luận

- HS hoạt động cá nhân

Kết luận/ Nhận định

GV nhận xét cách đọc, uốn nắn những bạn có cách đọc chưa chính xác.

Gv có thể dùng kĩ thuật nói to suy nghĩ của mình để làm mẫu kĩ năng tưởng tượng. Ví dụ: “Câu thơ này làm cô hình dung hình ảnh mầm cây như giọt sữa đang tượng hình, đang nhú ra khỏi lớp vỏ hạt.”

2.3 Suy ngẫm và phản hồi:

Mục tiêu: Giúp HS:

- Nhận biết số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ.

- Thấy được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh

- Thấy được tình cảm của tác thể hiện trong bài thơ.

- Nhận ra được thái độ, cách ứng xử cá nhân do VB gợi ra.

Nội dung:

- GV cho HS thảo luận nhóm

- HS làm việc nhóm trưng bày sản phẩm

Sản phẩm:

- Phiếu học tập, phần trình bày của học sinh

............................

Còn tiếp, mời các bạn tải về để lấy trọn bộ giáo án 

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Giáo án Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo (Cả năm). Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô tham khảo, dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án cho các bài học trên lớp.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo tài liệu các môn học lớp 7 sách Chân trời sáng tạo như Toán 7, Lịch sử 7,... được biên soạn và cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau đây:

Nhóm Tài liệu học tập lớp 7

Nhóm Sách Chân trời sáng tạo THCS

Đánh giá bài viết
13 16.236
Sắp xếp theo

    Giáo án Ngữ văn lớp 7

    Xem thêm