Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 bài 60

Giáo án môn Ngữ văn lớp 7

Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 bài 60: Đặc điểm của văn bản nghị luận được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I/ MỤC TIÊU:

Giúp HS: nhận xét rõ yếu tố cơ bản của bài văn nghị luận và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học.

  • Đàm thoại + diễn giảng
  • SGK + SGV + giáo án

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

2.1 Thế nào là rút gọn câu?

2.2 Cách dùng câu rút gọn?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

GV giới thiệu về luận điểm cho HS

Đọc văn bản “chống nạn thất học” cho biết luận điểm chính?

Đầu đề của bài văn có phải là luận điểm chính không?

Luận điểm nêu ra dưới dạng tiêu đề bài viết, được cụ thể hóa thành câu: “cần phải cấp tốc chống nạn thất học”.

Luận điểm đó là vấn đề chủ yếu cần được giải thích và chứng minh trong bài văn.

Nó được triển khai một cách thuyết phục do lập luận rành mạch, có hệ thống, vừa có lí lẽ, vừa có dẫn chứng với lời văn giản dị, thiết tha kêu gọi.

Luận điểm là gì?

GV giới thiệu sơ lược luận cứ

Em hãy nêu ra lụân cứ trong văn bản “chống nạn thất học”và cho biết luận cứ đóng vai trò gì?

a. Luận cứ trong MB: “xưa kia Pháp cai trị nước ta chúng thi hành chính sách ngu dân”

b. Luận cứ ở phần TB:

_ Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc hiện nay là nâng cao dân trí

_ Những người đã biết chữ dạy những người chưa biết chữ

_ Những người chưa biết chữ phải gắng sức học cho biết chữ

_ Phụ nữ lại càng phải học

c. Luận cứ ở phần kết

Công việc này mong anh chị em sốt sắng giúp đỡ

*Các luận cứ đó đóng vai trò ĐVĐ, GQVĐ, KTVĐ cho bài văn nghị luận. Nó có sức thuyết phục cao vì nó đặt được v/đ có ý nghĩa thgực tiễn (luận cứ đầu) vừa nêu ý nghĩa cấp thiết của v/đ đề ra giải pháp cụ thể (luận cứ trong TB) cuối cùng là lời kêu gọi động viên.

Khi làm văn nghị luận ta sử dụng luận cứ để làm gì?

GV giới thiệu vài nét về lập luận SGK trang 19

Em hãy chỉ ra trình tự lập kuận của văn bản “chống nạn thất học”?

Bài văn nhìn từ tổng quát là bài văn nghị luận cótính chất kêu gọi, động viên nhân dân nên lập luận đi từ thực tiễn đến giải pháp giải quyết và kết luận bằng lời kêu gọi.

Lập luận như vậy tuân hteo trật tự gì? Có ưu điểm gì?

Trong từng phần của bài lập luận luôn kết hợp lí lẽ và dẫn chứng, có khi rất cụ thể, toàn diện như dẫn chứng về các bịên pháp “người biết chữ dạy người không biết chữ”. Ưu điểm chính là tính rõ ràng mạch lạch, dễ nắn bắt cách trình bày của vấn đề, vừa có tình vừa có lí.

Lập luận là nêu vấn đề gì?

Tìm luận điểm, luận cứ và lập luận trong bài “cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống” Nhận xét sức thuyết phục của bài văn?

I. Luận điểm, luận cứ và lập luận

Mỗi bài văn nghị luận điều có luận điểm, luận cứ và lập luận. Trong bài văn có thể có một luận điểm chính và một luận điểm phụ.

1. Luận điểm

Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định (hay phủ định) được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu, nhất quán

Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối.Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.

2. Luận cứ

Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục.

3. Lập luận

Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục.

II.Luyện tập

Luận điểm, luận cứ và cách lập luận trong bài “cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống”

_ Luận điểm là tiêu đề của bài

_ Luận cứ:

+ Có thói quen tốt và thói quen xấu

+ Có người phân biệt được thói quen xấu nhưng vì thói quen nên khó bỏ.

+ Tạo nên thói quen tốt là rất khó nhưng nhiễm thói quen xấu thì rất dễ

* Cách lập luận có sức thuyết phục vì đi từ khía niệm cơ bản (thói quen tốt, thói quen xấu) đến dẫn chứng sâu xa, cụ thể (có ý phê phán) các thói quen xấu tứ đó nêu lời kêu gọi động viên

Đánh giá bài viết
1 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 7 Xem thêm