Giáo án Ngữ văn 7 bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động theo CV 5512

Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 bài 75: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án môn Ngữ văn lớp 7 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Quy tắc chuyển câu chủ động thành mỗi kiểu câu bị động.

2. Năng lực:

Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác.

Năng lực chuyên biệt:

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại.

- Đặt câu (chủ động hay bị động) phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

3. Phẩm chất:

- Chăm học, có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào bài làm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Kế hoạch dạy học

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc bài và trả lời các câu hỏi .

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

Mục tiêu:

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS.

- Kích thích HS tìm hiểu về nội dung bài học.

Phương thức thực hiện:

HĐ cá nhân, HĐ nhóm.

Sản phẩm hoạt động

HS suy nghĩ trả lời.- Tạo tâm thế hứng thú cho HS.

- Kích thích HS tìm hiểu về các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu

Cho câu chủ động: Năm ngoái tôi xây dựng công trình này.

Hãy diễn đạt nội dung trên băng các câu bị động.

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Giáo viên gợi ý cho học sinh

- Dự kiến sản phẩm…

-Dự kiến TL: Công trình này đã được tôi xây dựng vào năm ngoái.

Công trình này xây dựng từ năm ngoái.

*Báo cáo kết quả

Đại diện một nhóm trình bày trước lớp

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: Giới thiệu vào bài học

các nhóm đã chuyển đổi câu chủ động thành các câu bị động khác nhau. Vậy có mấy cách chuyển đối, chúng ta cùng tìm hiểu bài học.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động của thầy-trò

Nội dung kiến thức

Hoạt động 1-Nguồn gốc của văn chương:

1. Mục tiêu:

Giúp HS nắm được các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

2. Phương thức thực hiện:

hoạt động nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động:

Kết quả của nhóm phiếu học tập, câu trả lời của HS.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

-Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên…

HĐ NHÓM

-Hai câu a, b có gì giống nhau và khác nhau?

- Từ đó rút ra được có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh…

+ HS đọc yêu cầu.

+ HS hoạt động cá nhân.

+ HS thảo luận.

- Giáo viên: Quan sát hỗ trợ học sinh

- Dự kiến sản phẩm…

Giống nhau về ND, vì cùng miêu tả 1 sự việc, cùng chuyển đối tượng của hoạt động lên đầu câu làm chủ ngữ.

- Khác nhau về hình thức 2 câu này khác nhau: câu a có dùng từ "được", câu b không dùng từ "được".

*Báo cáo kết quả

Đại diện 2 nhóm lên trình bày kết quả trên phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

 

-Hs đọc ví dụ 2.

Hoạt động 1:

I. Tìm hiểu chung

1. Mục tiêu:….

Giúp HS nắm được không phải lúc nào câu có chứa từ bị, được cũng là câu bị động

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

Kết quả: câu trả lời của HS.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu…

Em hãy cho biết các câu trong VD có phải là câu bị động không? Vì sao? Về hình thức nó giống câu bị động ở chỗ nào?

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh hoạt động cá nhân

- Giáo viên kiểm sản phẩm của học sinh

- Dự kiến sản phẩm…

- 2 câu này tuy có dùng từ bị và được nhưng không phải là câu bị động. Vì ta không thể chuyển đổi thành: Giải nhất được bạn em trong kì thi hs giỏi. Đau bị tay.

*Báo cáo kết quả

Đại diện 1 hs lên trình bày.

*Đánh giá kết quả

2 câu này tuy có dùng từ bị và được nhưng không phải là câu bị động. Vì ta không thể chuyển đổi thành: Giải nhất được bạn em trong kì thi hs giỏi. Đau bị tay.

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

Tổng kết (5 phút)

-Nêu các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động?

-Hs đọc ghi nhớ

I-Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:

1.Ví dụ:

2.Nhận xét

a. VD1

Giống nhau về ND, vì cùng miêu tả 1 sự việc, cùng chuyển đối tượng của hoạt động lên đầu câu làm chủ ngữ.

- Khác nhau về hình thức 2 câu này khác nhau: câu a có dùng từ "được", câu b không dùng từ "được".

=> Có 2 cách chuyển đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ví dụ 2:

# Lưu ý

a-Bạn em được giải nhất trong kì thi hs giỏi.

b-Tay em bị đau.

-> không phải câu bị động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, Ghi nhớ: sgk (64).

 

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

Phương thức thực hiện:

HĐ cá nhóm

Sản phẩm hoạt động:

Câu trả lời của HS; vở ghi.

Phương án kiểm tra, đánh giá:

Lớp đánh giá, giáo viên đánh giá.

Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các bài tập 1, 2, 3…)

-Bài 1 (65):

a-Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ TK XIII.

-Ngôi chùa ấy được (một nhà sư vô danh) xây từ TK XIII.

-Ngôi chùa ấy xây từ TK XIII.

b-Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim.

-Tất cả các cánh cửa chùa được (người ta) làm bằng gỗ lim.

-Tất cả các cánh cửa chùa làm bằng gỗ lim.

c-Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào.

-Con ngựa bạch được (chàng kị sĩ) buộc bên gốc đào.

-Con ngựa bạch buộc bên gốc đào.

d-Người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân.

-Một lá cờ đại được (người ta) dựng ở giữa sân.

-Một lá cờ đại dựng ở giữa sân.

-Bài 2 (65):

a-Thầy giáo phê bình em. -Em bị thầy giáo phê bình. -Em được thầy giáo phê bình.

b-Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi. -Ngôi nhà ấy bị người ta phá đi.

-Ngôi nhà ấy được người ta phá đi.

c-Trào lưu đô thị hoá đã thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn.

-Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã bị trào lưu đô thị hoá.

-Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã được trào lưu đô thị hoá.

-Câu bị động dùng từ được có hàm ý đánh giá tích cực về sự việc được nói đến trong câu.

-Câu bị động dùng từ bị có hàm ý đánh giá tiêu cực về sự việc được nói đến trong câu.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

Mục tiêu: Có thể sử dụng câu chủ động, câu bị động trong giao tiếp.

Phương thức thực hiện:

Hoạt động cá nhân

Sản phẩm hoạt động:

Phiếu học tập

Phương án kiểm tra, đánh giá:

- HS phản biện.

- GV đánh giá quá trình thảo luận của HS.

Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên…

Em hãy đặt 1 câu chủ động sau đó chuyển thành câu bị động theo 2 cách

Em hãy đặt 1 câu chủ động sau đó chuyển thành câu bị động theo 2 cách

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết đoạn văn theo yêu cầu.

Phương thức thực hiện:

Hoạt động nhóm.

Sản phẩm hoạt động:

Phiếu học tập

Phương án kiểm tra, đánh giá:

- HS phản biện.

- GV đánh giá quá trình thảo luận của HS.

Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên…

Viết đoạn văn có câu chủ động chỉ ra và chuyển đổi thành câu bị động

Sưu tầm đoạn văn có sử dụng câu chủ động, chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

- Học sinh tiếp nhận và hoàn thành trên phiếu học tập

Viết đoạn văn có câu chủ động chỉ ra và chuyển đổi thành câu bị động

-Học thuộc ghi nhớ, làm bài tập 3 (65).

-Soạn bài “Luyện tập viết đoạn văn” . phần chuẩn bị ở nhà

Giáo án môn Ngữ văn lớp 7

I/ MỤC TIÊU

  • Nắm được cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
  • Thực hành được thao tác chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

II. Phương pháp và phương tiện dạy học.

  • Đàm thoại + diễn giảng
  • SGK + SGV + giáo án

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

2.1 Nguồn gốc của văn chương?

2.2 Văn chương có ý nghĩa và công dụng như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Tìm hiểu cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hai câu a và b SGK trang 61?

Về nội dung 2 câu có miêu tả cùng một sự việc không?

Hai câu miêu tả cùng một sự việc.

Hai câu là câu chủ động hay câu bị động?

Điều là câu bị động.

Về hình thức hai câu có gì khác nhau?

Câu a có từ “được”câu b không có

GV giúp HS phát hiện cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động cho câu sau:

Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải tử hôm “hóa vàng”

Câu trên có cùng một nội dung miêu tả với câu a, b không?

Có. Câu này là câu chủ động tương ứng với câu bị động.

Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động?

Câu chủ động

Chủ thể hoạt động -> tác động

đối tượng của hoạt động

+ Đối tượng của hoạt động -> bị (được)

+ Đối tượng của hoạt động-> (lược bỏ hoặc biến chủ thể hoạt động thành bộ phận không bắt buộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

GV hướng dẫn HS phân biệt câu bị động với câu có từ “bị, được”

-> Câu bị động phải có câu chủ động tương ứng

 

 

Chuyển câu chủ động BT1 thành câu bị động theo hai kiểu?

 

 

 

 

Chuyển câu chủ động thành 2 câu bị động, 1 câu chứa từ bị 1 câu chứa từ được. Cho biết sắc thái?

I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

 

 

 

 

 

Có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

_ Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ (cụm từ) ấy.

_ Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

 

 

 

♥ Chú ý: không phải câu nào có từ bị được điều là câu bị động.

II. Luyện tập

 

1/ Chuyển câu chủ động thành câu bị động

a. Ngôi chùa ấy được một nhà sư vô danh xây từ thế kỉ XIII.

Ngôi chùa ấy xây từ thế kỉ XIII

b. Tất cả cánh cửa chùa được người ta làm bằng gỗ lim.

Tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ lim.

c. Con ngựa bạch được chàng kỵ sĩ buộc bên gốc đào.

Con ngựa bạch buộc bên gốc đào

d. Một lá cờ đại được người ta dựng ở giữa sân

Một lá cờ đại dựng ở giữa sân

 

 

2/ Chuyển câu chủ động thành 2 câu bị động có từ “bị, được”

a.Em được thầy giáo phê bình

Em bị thầy giáo phê bình

b. Ngôi nhà ấy đã được người ta phá đi

Ngôi nhà ấy đã bị người ta phá đi

c. Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã được trào lưu đô thị hóa thu hẹp.

Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã bị trào lưu đô thị hóa thu hẹp.

-> Các câu bị động chứa từ “được” có hàm ý đánh giá tích cực

-> Các câu bị động chứa từ “bị” có hàm ý đánh giá tiêu cực

-------------------------------------------

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài Giáo án Ngữ văn 7 bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động theo CV 5512. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 7 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 7 và biết cách soạn bài lớp 7 các bài trong sách Văn tập 1 và tập 2.

Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 95
Sắp xếp theo

Giáo án Ngữ văn lớp 7

Xem thêm