Hàm SUMPRODUCT, Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng

Excel - Hàm SUMPRODUCT, Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng

Hàm SUMPRODUCT trong excel là hàm trả về tổng của tích các phần tử tương ứng trong các mảng. Hàm SumProduct cơ bản và nâng cao kèm theo ví dụ cho hàm này sẽ giúp các bạn học Excel dễ dàng hơn. Vậy cách sử dụng hàm này có khó không? Trong bài viết này VnDoc.com sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm tính tổng tích các phần tử trong mảng một cách đơn giản nhất.

Mảng bao gồm một dãy các giá trị liên tiếp trong một khoảng nào đó. Vì vậy khi tính toán với mảng là ta làm việc với các phần tử trong mảng, hàm SUMPRODUCT trong excel giúp ta tính tổng của tích các phần tử trong hai hay nhiều mảng khác nhau.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL

Cú Pháp: SUMPRODUCT(Array1, [Array2], [Array3],...)

Trong Đó:

- Array1: Bắt buộc

- Array2, Array3: Tùy chọn

Đối số của hàm SUMPRODUCT đều là các mảng, có thể có đến 256 mảng. Các đối số trong mỗi mảng phải có cùng kích thước, nghĩa là có cùng số phần tử.

Khi gặp các phần tử của mảng không phải ở dạng số, hàm SUMPRODUCT coi là số 0.

Ví dụ minh họa: Cho bảng minh họa dưới đây, ta sẽ tính tổng lương phải trả cho nhân viên trong 1 tháng.

Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng

Công thức ô F7 là: =SUMPRODUCT(D3:D6;E3:E6)

Ta có kết quả:

Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng

Như vậy là trên đây ô F7 đã nhận giá trị là tổng của số ngày công nhân với lương.

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách dùng hàm SUMPRODUCT thông qua ví dụ minh họa. Sử dụng hàm SUMPRODUCT, bạn có thể tính tổng các tích phần tử trong mảng với mảng khác tương ứng. Nhờ đó hàm này được sử dụng tính doanh thu các mặt hàng, tổng số mặt hàng có, tính công, ...Bạn có thể tham khảo tổng hợp hơn với Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013.

Đánh giá bài viết
1 1.880
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm