Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức TP. HCM năm 2022

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu bài viết Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức TP. HCM năm 2022.

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định 3976/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2022. VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022.

Theo Kế hoạch, tổng số học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng là 40,555 học viên, trong đó tuyển mới năm 2022 là 15,511 học viên, từ năm 2021 chuyển sang là 23,044 học viên.

Đối tượng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gồm:

- Cán bộ, công chức đang làm việc tại các Sở - ngành, UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện, cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Viên chức đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Thủ Đức, các huyện, thị xã, thị trấn;

- Người lao động ở tổng công ty, công ty nhà nước,... theo nhu cầu Thành phố.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Trang bị kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức về văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp;

- Bồi dưỡng kỹ năng công tác cho Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Thủ Đức và các huyện, xã, thị trấn...

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lĩnh vực khác Xem thêm