Lý thuyết Toán lớp 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Lý thuyết Toán lớp 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín bao gồm chi tiết 3 dạng Toán cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Nhận biết được mỗi số 16, 17, 18, 19 gồm một chục và một số đơn vị 6, 7, 8, 9.

+) Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+) Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị

+) Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

+) Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.

- Đọc và viết các số trong phạm vi 19 và điền được các số trên tia số.

Lý thuyết Toán lớp 1

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm hình và viết số tương ứng.

- Đếm số lượng các hình ảnh đã cho và viết số tương ứng.

+) 1 chục thêm 6 đơn vị thì tạo thành 16.

+) 1 chục thêm 7 đơn vị thì tạo thành 17.

+) 1 chục thêm 8 đơn vị thì tạo thành 18.

+) 1 chục thêm 9 đơn vị thì tạo thành 19.

Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.

Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, cách đều mấy đơn vị rồi đếm và điền các số tương ứng.

Lý thuyết Toán lớp 1

Giải:

Đếm các số từ 10 đến 19 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ chấm.

Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau:

Lý thuyết Toán lớp 1

Dạng 3: Số liền trước, số liền sau

- Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó 1 đơn vị.

- Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó 1 đơn vị.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào bảng sau:

Giải

Lý thuyết Toán lớp 1

Số 18 có số liền trước là số 17 và số liền sau là số 19

Lý thuyết Toán lớp 1:

Cần điền các số vào bảng như sau:

Lý thuyết Toán lớp 1

Với những tài liệu lý thuyết này đã giúp các em học sinh lớp 1 có thể tham khảo cũng như tự có thể làm các bài tập từ đơn giản đến khó để tự mình củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng học Toán lớp 1.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 1 Xem thêm