Lý thuyết Toán lớp 1: Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn

Lý thuyết Toán lớp 1: Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn bao gồm chi tiết 3 dạng Toán cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số đã cho (điều đã biết) và số cần tìm (điều chưa biết);

- Hiểu đề toán cho gì? Hỏi gì?

- Biết giải bài toán gồm: Câu lời giải, phép tính và đáp số.

Lý thuyết Toán lớp 1: Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Hoàn thành đề toán dựa vào hình vẽ.

- Dựa vào hình ảnh đã cho, đếm số lượng và điền số vào chỗ chấm để hoàn thành đề toán.

Ví dụ:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Lý thuyết Toán lớp 1: Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn

Có …..học sinh đang đợi xe buýt, sau đó có ………bạn đến thêm. Hỏi lúc này, có tất cả mấy bạn học sinh đợi xe buýt?

Giải:

Quan sát hình ảnh, nhóm bên phải có 6 học sinh, thêm 3 bạn học sinh khác đang đến.

Em điền được các số vào chỗ trống thành đề toán như sau:

Có 6 học sinh đang đợi xe buýt, sau đó có 3 bạn đến thêm. Hỏi lúc này, có tất cả mấy bạn học sinh đợi xe buýt?

Dạng 2: Tóm tắt bài toán

- Từ đề toán, em xác định các số liệu đã biết và yêu cầu của bài toán.

- Viết tóm tắt đơn giản các dữ kiện vừa tìm được.

Ví dụ: Điền số thích hợp để hoàn thành tóm tắt của bài toán sau:

Hoa có 4 quả bóng bay. Nam có 3 quả bóng bay. Cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Lý thuyết Toán lớp 1: Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn

Bài làm

Dựa vào đề toán, em điền được các số đã cho vào tóm tắt như sau:

Hoa: 4 quả bóng

Nam: 3 quả bóng

Cả hai: ……quả bóng?

Dạng 3: Giải bài toán có lời văn.

- Đọc và phân tích đề toán, xác định các giá trị đã biết, câu hỏi của bài toán rồi tóm tắt đề bài.

- Tìm cách giải cho bài toán: Dựa vào các từ khóa trong đề bài như “tăng thêm”, “bớt đi”, “nhiều hơn”, “ít hơn”, “tất cả”, “còn lại”….để xác định phép toán phù hợp.

- Trình bày lời giải của bài toán: lời giải, phép tính, đáp số.

- Kiểm tra lại lời giải, kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Hoa có 4 quả bóng bay. Nam có 3 quả bóng bay. Cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Lý thuyết Toán lớp 1: Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn

Muốn tìm số bóng của cả hai người thì cần lấy số bóng của Hoa cộng với số bóng của Nam.

Giải:

Cả hai bạn có số quả bóng là:

4 + 3 = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng.

Ngoài các bài lý thuyết hay giúp các em ôn luyện một cách hiệu quả, VnDoc.com còn có các bộ đề thi Toán lớp 1 theo Thông tư 22 cùng các đề thi môn Tiếng Việt, Tiếng Anh được sắp xếp và trình bày khoa học, giúp các con ôn luyện và rèn luyện học đồng đều tất cả các môn.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 649
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 1 Xem thêm