Lý thuyết Toán lớp 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5

Lý thuyết Toán lớp 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

I. Lý thuyết về CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ 1 đến 5 đồ vật.

- Đọc, viết được các chữ số 4; 5

- Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ 1 đến 5 và thứ tự của các số đó.

Lý thuyết Toán lớp 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5

II. CÁC DẠNG TOÁN về Các số 1, 2, 3, 4, 5

1. Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

- Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Ví dụ: Điền số thích hợp.

Lý thuyết Toán lớp 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5

Giải: Trong hình có chậu cây.

Lý thuyết Toán lớp 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5

2. Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là 1;2;3;4;5 và thứ tự giảm dần là 5;4;3;2;1

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

1;2;3;....;.....

Giải:

Các số cần điền vào chỗ chấm là:

1;2;3;4;5

Số cần điền vào chỗ chấm là 4;5

3. Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

- Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

- Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.

Ví dụ: Số liền trước của số 3 là số 2.

Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các em tự học ở nhà để rèn luyện tính tự giác cho các em. Qua Lý thuyết Toán lớp 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5, các em học sinh sẽ được hệ thống lại toàn bộ các dạng toán thường gặp, các kiến thức trọng tâm trong sách giáo khoa Toán kì 1 lớp 1. Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 và cuối học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán lớp 1 Xem thêm