Mẫu phiếu khảo sát cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

Mẫu phiếu khảo sát về cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

Mẫu phiếu khảo sát về cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ là mẫu phiếu được lập ra để khảo sát về việc cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung khảo sát, thông tin về cán bộ làm công tác văn thư... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu khảo sát về cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ như sau:

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1. Thông tin cơ bản:

- Họ và tên: ...................................................... Ngày sinh: .............................

- Đơn vị: ..........................................................................................................

- Ngày vào Đảng: ............... Ngày chính thức: ............... Dân tộc: .................

- Làm công tác văn thư, lưu trữ: .....................................................................

Các công việc đang kiêm nhiệm: ....................................................................

- Bậc lương: Bậc ............ Hệ số: ............ Phụ cấp khác: ...............................

Ngày tuyển dụng (hoặc vào làm việc): ...........................................................

Ngày vào làm công tác văn thư, lưu trữ: ........................................................

2. Trình độ đào tạo

- Văn hóa phổ thông: .....................................................................................

- Chuyên môn nghiệp vụ: ..............................................................................

- Cơ sở đào tạo: ............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................

- Lý luận chính trị: .......................... Quản lý nhà nước: ................................

- Ngoại ngữ: .................................... Tin học: ................................................

- Đã qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ VTLT: ................................

- Đã tham gia hội nghị triển khai Luật Lưu trữ của Sở Nội vụ ............................ tổ chức.

3. Kiến nghị, đề xuất

....................................................................................................................../.

............, ngày...tháng...năm...

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Người lập biểu

Mẫu phiếu khảo sát về cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

Mẫu phiếu khảo sát về cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ

Đánh giá bài viết
1 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm