Kiều An Toán học lớp 5

Một cửa hàng có 750m vải

. Buổi sáng bán được 10% số vải đó, buổi chiều bán thêm được 25%. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

3
3 Câu trả lời
 • Điện hạ
  Điện hạ

  Cả 2 buổi bán được số phần trăm là:

  10% + 25%= 35%

  Cả ngày bán được số vải là:

  750 : 100 x 35= 262,5 (m)

  Cửa hàng còn lại số mét vải là

  750 - 262,5 = 487,5 (m)

  Đáp số: 487,5 m

  0 Trả lời 13:53 29/05
  • Công chúa Tuyết
   Công chúa Tuyết

   Cả ngày bán được số vải là:

   750 × (10% + 25%) = 262,5 (m)

   Cửa hàng còn lại số mét vải là

   750 - 262,5 = 487,5 (m)

   Đ/S:

   Đáp số: 487,5 m

   0 Trả lời 13:55 29/05
   • Nguyễn Sumi
    Nguyễn Sumi

    Bạn tham khảo lý thuyết bài: https://vndoc.com/ti-so-phan-tram-lop-5-198742

    0 Trả lời 13:57 29/05

    Toán học

    Xem thêm