hyun woosung Toán học Lớp 4

Một mảnh vườn có tổng độ dài đáy và chiều cao là 540m, biết chiều cao

bằng 7/2 độ dài đáy. Tính diện tích mảnh vườn đó.

3
3 Câu trả lời
 • Vợ cute
  Vợ cute

  Tổng số phần bằng nhau là:

  7 + 2 = 9 (phần)

  Giá trị 1 phần là:

  540 : 9 = 60

  Tổng độ dài đáy là:

  60 × 2 = 120 (m)

  Chiều cao là:

  60 × 7 = 420 (m)

  Diện tích mảnh vườn là:

  (120 × 420) : 2 = 25200 m2

  Đáp số: 25200 m2

  0 Trả lời 14:13 29/05
  • Friv ッ
   Friv ッ

   Công thức tính diện tích hình thang: trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy.

   S = (a + b)/2 x h

   0 Trả lời 14:14 29/05
   • Gấu Đi Bộ
    0 Trả lời 14:14 29/05

    Toán học

    Xem thêm