Nghị luận về câu nói sau: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận"

Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu nói sau: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận" được VnDoc.com tổng hợp và sưu tầm gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Dàn ý Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận.

2. Thân bài

a. Giải thích

“Thói quen” là lối sống, cách sống biểu hiện của mỗi con người qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại.

“Tính cách” là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người.

“Số phận” là cuộc đời, vận hạn mà mỗi con người phải trải qua trong vòng tuần hoàn của mình.

Ý nghĩa câu nói: khuyên nhủ con người ta hãy sống, tạo lập cho bản thân mình những thói quen tốt, rèn luyện những đức tính, phẩm chất tốt đẹp để giúp cho cuộc sống của mình trở nên đẹp đẽ, tích cực hơn và gặp phải nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống.

b. Phân tích

Mỗi con người chỉ được sống một lần duy nhất, lựa chọn cách sống như thế nào là do mỗi chúng ta. Xuất phát điểm của mỗi người là như nhau nên hãy phấn đấu vươn lên và trở thành một công dân có ích, một con người luôn chan chứa tình yêu thương.

Khi chúng ta làm ra việc xấu với người khác ắt hẳn ta sẽ bị báo ứng, người sống không tốt sẽ không nhận được sự yêu thương của mọi người, lâu dần sẽ tự cô lập mình, đến lúc khó khăn, hoạn nạn không ai giúp đỡ và dễ đi đến thất bại, vấp ngã.

Xã hội phát triển ra sao, theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực là do cách sống, suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân con người.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng để minh họa cho bài làm văn của mình.

Lưu ý: dẫn chứng phải chính xác, tiêu biểu, nổi bật, được nhiều người biết đến.

d. Phản đề

Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người chỉ biết đến bản thân mình, sẵn sàng làm những việc xấu vì tư lợi cá nhân. Lại có những người lười biếng, không chịu rèn luyện bản thân tốt hơn,…

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: câu nói: Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.

Nghị luận về câu nói sau: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận" mẫu 1

Hành động của bạn ở hôm nay sẽ nhận lại kết quả ngày mai. Chính vì thế, chúng ta hãy sống là chính mình để không có gì phải hối hận, bởi lẽ: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận". Thói quen là lối sống, cách sống biểu hiện của mỗi con người qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại. Tính cách là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người. Còn số phận lại là cuộc đời, vận hạn mà mỗi con người phải trải qua trong vòng tuần hoàn của mình. Ý nghĩa câu nói khuyên nhủ con người ta hãy sống, tạo lập cho bản thân mình những thói quen tốt, rèn luyện những đức tính, phẩm chất tốt đẹp để giúp cho cuộc sống của mình trở nên đẹp đẽ, tích cực hơn và gặp phải nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi con người chỉ được sống một lần duy nhất, lựa chọn cách sống như thế nào là do mỗi chúng ta. Xuất phát điểm của mỗi người là như nhau nên hãy phấn đấu vươn lên và trở thành một công dân có ích, một con người luôn chan chứa tình yêu thương. Khi chúng ta làm ra việc xấu với người khác ắt hẳn ta sẽ bị báo ứng, người sống không tốt sẽ không nhận được sự yêu thương của mọi người, lâu dần sẽ tự cô lập mình, đến lúc khó khăn, hoạn nạn không ai giúp đỡ và dễ đi đến thất bại, vấp ngã. Xã hội phát triển ra sao, theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực là do cách sống, suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người chỉ biết đến bản thân mình, sẵn sàng làm những việc xấu vì tư lợi cá nhân. Lại có những người lười biếng, không chịu rèn luyện bản thân tốt hơn,… Những người này sẽ khó có được những điều tốt đẹp và sớm bị xã hội đào thải, tẩy chay. Mỗi người chỉ được sống một lần với quỹ thời gian ngắn ngủi, chúng ta hãy suy nghĩ tích cực, làm việc thiện, sống chan hòa để nhận lại tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất.

Nghị luận về câu nói sau: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận" mẫu 2

Con người là sản phẩm của xã hội và cũng là sản phẩm của chính nó. Do đó mỗi người phải tự có trách nhiệm với chính bản thân mình, bàn về thái độ tự chịu trách nhiệm với bản thân ngạn ngữ cũng có câu: “Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”

“Thói quen” là lối sống, cách sống biểu hiện qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại là “thói quen”. Ví dụ thói quen đọc sách, thói quen ngủ muộn, thói quen ỷ lại,… “Tính cách” là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người. Chẳng hạn tính cách hèn nhát, tính cách gan dạ,… “Số phận” là hoạ – phúc; sướng – khổ; buồn – vui trong cuộc đời mỗi con người. “Gieo – gặt” là cách nói hình tượng dùng để chỉ nhân – quả. Một “thói quen” được biểu hiện một cách có ý thức là cơ sở dể tạo nên “tính cách”. “Tính cách” là biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động, những hành động thường xuyên giống nhau sẽ tạo ra cuộc đời, số phận. Mặc dù số phận còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh. Câu ngạn ngữ đề cập đến hai vấn đề đó là mối quan hệ nhân quả giữa thói quen với tính cách, giữa tính cách với số phận con người.

Thật vậy, một thói quen tốt sẽ góp phần định hình tính cách tốt. Thói quen tập thể dục tạo ra tính cách siêng năng, thói quen đọc sách sẽ tạo ra tính cách lịch lãm; thói quen giúp người tạo ra tính cách nhân hậu. Một tính cách tốt sẽ tạo ra số phận tốt; siêng năng học tập và làm việc sẽ có tương lai tốt đẹp. Tính cách nhân hậu hay giúp người thì được người giúp đỡ lại, sẽ có cuộc đời vui vẻ, tốt đẹp. Một thói quen xấu sẽ hình thành tính cách xấu. Thói quen ỷ lại sẽ tạo nên tính cách thụ động; thói quen ưa khoác lác sẽ tạo nên tính cách thiếu trung thực. Tính cách xấu sẽ nhận lại một số phận xấu, “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Hành động hại người sẽ bị báo ứng mai sau. Như vậy thói quen hình thành tính cách nhưng tính cách còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác. Do đó, ta không thể phủ nhận hoặc khẳng định một cách tuyệt đối sự chi phối của thói quen với tính cách. Đồng thời, tính cách làm nên số phận nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

Tóm lại, câu ngạn ngữ là một bài học đúng đắn cho ý thức tự rèn luyện điều chỉnh nhân cách. Là học sinh, chúng ta phải có ý thức rèn luyện thói quen tốt, lối sống đẹp để góp phần tạo nên những tính cách đáng quí, đáng được trân trọng. Và cũng nhờ đó mà tạo được cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta cũng cần phê phán thái độ sống buông xuôi thiếu trách nhiệm với bản thân của nhiều người.

Nghị luận về câu nói sau: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận" mẫu 3

“Thói quen” là lối sống, cách sống biểu hiện qua hành vi bên ngoài được lặp đi lặp lại là “thói quen”. Ví dụ thói quen đọc sách, thói quen ngủ muộn, thói quen ỷ lại,… “Tính cách” là đặc điểm tâm lí ổn định biểu hiện qua hành vi và hành động bên ngoài, nội tâm bên trong con người. Chẳng hạn tính cách hèn nhát, tính cách gan dạ,… “Số phận” là hoạ - phúc; sướng - khổ; buồn – vui trong cuộc đời mỗi con người. “Gieo - gặt” là cách nói hình tượng dùng để chỉ nhân - quả. Một “thói quen” được biểu hiện một cách có ý thức là cơ sở dể tạo nên “tính cách”. “Tính cách” là biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động, những hành động thường xuyên giống nhau sẽ tạo ra cuộc đời, số phận. Mặc dù số phận còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh. Câu ngạn ngữ đề cập đến hai vấn đề đó là mối quan hệ nhân quả giữa thói quen với tính cách, giữa tính cách với số phận con người. Thật vậy một thói quen tốt sẽ góp phần định hình tính cách tốt. Thói quen tập thể dục tạo ra tính cách siêng năng, thói quen đọc sách sẽ tạo ra tính cách lịch lãm; thói quen giúp người tạo ra tính cách nhân hậu. Một tính cách tốt sẽ tạo ra số phận tốt; siêng năng học tập và làm việc sẽ có tương lai tốt đẹp. Tính cách nhân hậu hay giúp người thì được người giúp đỡ lại, sẽ có cuộc đời vui vẻ, tốt đẹp. Một thói quen xấu sẽ hình thành tính cách xấu. Thói quen ỷ lại sẽ tạo nên tính cách thụ động; thói quen ưa khoác lác sẽ tạo nên tính cách thiếu trung thực. Tính cách xấu sẽ nhận lại một số phận xấu, “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Hành động hại người sẽ bị báo ứng mai sau. Như vậy thói quen hình thành tính cách nhưng tính cách còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác.

Do đó, ta không thể phủ nhận hoặc khẳng định một cách tuyệt đối sự chi phối của thói quen với tính cách. Đồng thời, tính cách làm nên số phận nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

---------------------------

Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu nói sau: “Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận". Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 9 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 9.

Bài tiếp theo: Nghị luận văn học Chuyện người con gái Nam Xương

Đánh giá bài viết
10 21.422
Sắp xếp theo
    Học tốt Ngữ Văn lớp 9 Xem thêm