Nghĩa vụ quân sự 2022 đi mấy năm

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Nghĩa vụ quân sự 2022 đi mấy năm để hiểu hơn về luật nghĩa vụ quân sự mới.

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ linh thiêng của công dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Cũng giống như những năm trước đây, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được
gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Năm 2022 thì công dân phải đi nghĩa vụ quân sự trong bao lâu và lịch gọi đi nghĩa vụ quy định như thế nào?

1. Năm 2022, đi nghĩa vụ quân sự trong bao lâu?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định như sau:

- 24 tháng: Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ.

- Kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ không quá 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

  • Nhằm bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ, hạ sĩ quan.
  • Binh sĩ, hạ sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

- Thời hạn nghĩa vụ quân sự theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ: Khi có tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Như vậy, những người đi nghĩa vụ quân sự sẽ phải đi từ 24 - 30 tháng và chỉ đi 30 tháng nếu thuộc trường hợp bị kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ nêu trên trừ trường hợp có chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thì thực hiện theo quy định riêng.

Thời hạn này được tính từ ngày giao, nhận quân. Nếu không có buổi giao, nhận quân tập trung thì thời hạn đi nghĩa vụ quân sự được tính từ ngày đơn vị quân đội tiếp nhận cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xuất ngũ.

Lưu ý: Thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam và thời gian đào ngũ không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

2. Lịch gọi nghĩa vụ quân sự năm 2022 quy định thế nào?

Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ như sau:

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ

Theo quy định này, năm 2022, sẽ gọi công dân nhập ngũ vào tháng 02/2022 hoặc tháng 3/2022. Chỉ khi xuất hiện trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì công dân sẽ được gọi nhập ngũ lần thứ hai.

Đặc biệt, hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, trong năm 2022, có thể sẽ có điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ tại các địa phương có thảm họa hoặc tình hình dịch Covid-19 hoặc dịch bệnh nguy hiểm khác.

Đánh giá bài viết
1 177
Sắp xếp theo
    Văn bản pháp luật Xem thêm