Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 4 chương trình mới: How old are you?

1 3.276

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 4 chương trình mới

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 4 chương trình mới: How old are you? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây tổng hợp toàn bộ ngữ pháp cần thiết của bài học giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt.

Ngữ Pháp

Khi muốn hỏi tuổi một ai đó chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau:

Hỏi:

How old + are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

is she/ he (Cô ấy/ Cậu ấy bao nhiêu tuổi?)

Trả lời:

I'm + số + years old.

She's/ He's

Chú ý: Cấu trúc trả lời trên có thể sử dụng "years old" hoặc bỏ đi đều được.

Ex:(1) How old are you?

Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

I'm eleven (years old).

Mình 11 tuổi.

(2) How old is she/ he?

Cô ấy/ cậu ấy bao nhiêu tuổi?

She's/ He's ten years old.

Cô ấy 10 tuổi.

Chú ý: "old" có nghĩa là "già", ám chỉ tuổi tác

Đánh giá bài viết
1 3.276
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm