1m52 Văn học lớp 3

Ông Nguyễn Sơn Hà đã khắc phục khó khăn, tạo ra những sản phẩm gì phục vụ kháng chiến? 

a. Vải nhựa cách điện, vải mưa

b. Giấy than, mực in

c. Nhà xưởng, đường phố.

3
3 Câu trả lời
Văn học Xem thêm