Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối tuần 4 lớp 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4

Môn Toán

I, Phần trắc nghiệm

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất

Bài 1: Hà có số kẹo nhiều hơn 7 nhưng lại ít hơn 9. Hỏi Hà có mấy cái kẹo?

A. 10      B. 7      C. 8      D. 6

Bài 2: Cho các số: 1, 2, 0, 4, 5. Tìm 2 số cộng lại bằng 3

A. 1 và 2       B. 2 và 0      C. 5 và 2        D. 1 và 4

Bài 3: Có 5 số bé hơn 5

A. Đúng         B. Sai

Bài 4: Cho

 

2

   

5

Các số thích hợp lần lượt điền vào ô trống là:

A. 1, 3, 5       B. 1, 2, 3       C. 1, 3, 4         D. 1, 2, 4

II, Phần 2

Bài 1: Nối phép tính với số thích hợp

Phiếu bài tập cuối tuần 4 lớp 1

Bài 2: >, <, = ?

2 ..... 1 + 2       3 ..... 1 + 3         4 .... 1 + 1

4 ...... 3 + 1      3 ..... 2 + 1         3..... 2 + 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
14 15.142
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm