Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 1 môn tiếng Anh tuần 10

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 10 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh tuần 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Match

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 10

2. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 10

3. Colour the objects that starts with “d”

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 10

4. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 10

ĐÁP ÁN

1. Match

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 10

2. Write

1 - bag; 2 - dog; 3 - cat; 4 - candy; 5 - hat; 6 - apple

3. Colour the objects that starts with “d”

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 10

4. Write

1. It’s a car.

2. It’s a duck.

3. It’s a ball.

4. It’s a dog.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 10 môn tiếng Anh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm