Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

Bài tập cuối tuần lớp 1 môn tiếng Anh tuần 12

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 12 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 12 hiệu quả.

1. Trace

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

2. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

3. Match and colour

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

4. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

ĐÁP ÁN

1. Trace

1 - Egg; 2 - hen; 3 - lemon; 4 - pen

2. Find and circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

3. Match and colour.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 12

4. Write

1 - Egg; 2 - hen; 3 - pen

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 12 môn tiếng Anh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.427
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm