Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 tuần 17: G g

Tài liệu bài tập tiếng Anh cuối tuần 17 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập những Từ vựng tiếng Anh có chứa chữ G hiệu quả.

1. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

2. Colour and trace.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

3. Match and colour.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

4. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

ĐÁP ÁN

1. Write

1 - girl

2 - guitar

3 - garden

4 - goat

2. Colour and trace.

What’ s that? (Đây là gì?)

It’s a goat. (Đó là một con dê.)

3. Match and colour.

1 - goat - a

2 - girl - b

3 - guitar - b

4. Do the puzzle.

1 - girl; 2 - goat; 3 - garden; 4 - guitar

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 17 môn tiếng Anh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm