Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14

Bài tập cuối tuần lớp 1 môn tiếng Anh tuần 14

Tài liệu bài tập tiếng Anh cuối tuần 14 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học về chữ cái F trong tiếng Anh 1 với các từ vựng: Fish; Farm; Fan; Father; ... trong tuần 14 hiệu quả.

1. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14

2. Colour the pictures that start with “f”.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14

3. Match

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14

4. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14

ĐÁP ÁN

1. Write

1 - Fish

2 - Fan

3 - Farm

4 - Father

2. Colour the pictures that start with “f”.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14

3. Match

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

4. Write.

1 - farm

2 - fish

3 - fan

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn tiếng Anh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm