Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 tuần 16: G g

Tài liệu bài tập tiếng Anh cuối tuần 16 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh lớp 1 học thuộc những Từ vựng tiếng Anh có chứa chữ cái G như: Goat (con dê); Guitar (đàn ghi-ta); Garden (khu vườn) và Girl (con gái).

1. Trace

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16

2. Circle a or b.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16

3. Trace.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16

4. Circle the picture that start with “g”.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16

ĐÁP ÁN

1. Trace

1 - goat; 2 - garden; 3 - guitar; 4 - girl

2. Circle a or b.

1 - a. garden

2 - a. girl

3 - b. goat

4 - b. guitar

3. Trace.

Goat

Girl

Guitar

Garden

4. Circle the picture that start with “g”.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 16 môn tiếng Anh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.897
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm