Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Anh

Tài liệu bài tập cuối tuần lớp 1 tuần 2 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề để học tốt Tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2 liên quan đến từ vựng có chứa chữ cái A giúp các em học sinh lớp 1 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

1. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2

2. Find and Circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2

3. Match and Color

Ví dụ:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2

4. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2

ĐÁP ÁN

1. Write

Đáp án: 2. cat (con mèo) 3. hat (cái mũ) 4. bag (cái cặp)

2. Find and circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2

3. Match and color

2. a. apple 3. b. hat

4.Write

2. cat 3. hat

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 12.317
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm