Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2019 - 2020

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Để chuẩn bị cho kì thi IOE Tiếng Anh sắp diễn ra, VnDoc mời các em luyện tập với Đề luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2019 - 2020 bao gồm nhiều dạng câu hỏi tiếng Anh thường gặp trong đề thi IOE chính thức, giúp các em có thể luyện đề trực tiếp, từ đó làm quen với đề và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Cuộc thi IOE năm học 2019 - 2020 sắp diễn ra, để chuẩn bị cho kì thi đạt kết quả cao, VnDoc giới thiệu Bộ đề luyện thi Olympic năm 2019 theo từng vòng cho các bạn tham khảo. Bộ đề luyện thi IOE tiếng Anh với đầy đủ các lớp cho các em luyện tập trực tuyến, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại: Giải IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Tham khảo thêm: Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2019 - 2020

 • Bài 1. Choose the correct answer.
 • 1. There ____ two boys in my class.
 • 2. My brother is ____ worker.
 • 3. What _____ is it? It’s white.
 • 4. I ____ watching TV.
 • 5. This ____ my friend, Nga.
 • 6. Let’s ____ hello to the teacher.
 • 7. How _____ desks are there in your classroom?
 • 8. August is the eighth ____ the year.
 • 9. Give ___ a pen, please.
 • 10. Look at the _____, please.
 • Bài 2. Fill the blanks.
 • 1. How old ____ your sister? - She is eleven years old.
  is
 • 2. How ____ you? I’m fine, thanks.
  are
 • 3.
  Thank you very much, Linda.
  - You ____ welcome.
  are
 • 4. My school is _____ big. It is small.
  not
 • Bài 3. Matching.

  1. bedroom

  A. nghe

  2. garden

  B. chào

  3. kitchen

  C. Phòng ngủ

  4. Bus

  D. Nhà bếp

  5. desk

  E. Xe buýt

  6. lion

  F. Sư tử

  7. greet

  G. Con vịt

  8. smile

  H. khu vườn

  9. listen

  I. Mỉm cười

  10. duck

  J. Cái bàn

 • 1 -
  C
 • 2 -
  H
 • 3 -
  D
 • 4 -
  E
 • 5 -
  J
 • 6 -
  F
 • 7 -
  B
 • 8 -
  I
 • 9 -
  A
 • 10 -
  G
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 1.479
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi IOE lớp 4 Xem thêm