Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2019 - 2020

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 4 có đáp án

Đề luyện thi Olympic tiếng Anh qua mạng lớp 4 vòng 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề luyện tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh bản thân hiệu quả.

Bài 1. Choose the correct answer.

1. There ____ two boys in my class.

A. Is

B. Many

C. Are

D. Some

2. My brother is ____ worker.

A. An

B. An’s

C. A

D. A’s

3. What _____ is it? It’s white.

A. Colours

B. Colour

C. Colours ’

D. Colour’s

4. I ____ watching TV.

A. Am

B. Is

C. Are

D. Aren’t

5. This ____ my friend, Nga.

A. Am

B. Is

C. Are

D. Be

6. Let’s ____ hello to the teacher.

A. Go

B. Say

C. Know

D. Do

7. How _____ desks are there in your classroom?

A. Any

B. Any’s

C. Many

D. Many’s

8. August is the eighth ____ the year.

A. By

B. On

C. Of

D. From

9. Give ___ a pen, please.

A. My

B. Me

C. I

D. Your

10. Look at the _____, please.

A. Say

B. Tell

C. Board

D. Board’s

Đáp án:

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - B; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - C

Bài 2. Fill the blanks.

1. How old ____ your sister? - She is eleven years old.

2. How ____ you? I’m fine, thanks.

3. Thank you very much, Linda.

- You ____ welcome.

4. My school is _____ big. It is small.

Đáp án: 1 - is; 2 - are; 3 - are; 4 - not

Bài 3. Matching.

1. bedroom

A. nghe

2. garden

B. chào

3. kitchen

C. Phòng ngủ

4. Bus

D. Nhà bếp

5. desk

E. Xe buýt

6. lion

F. Sư tử

7. greet

G. Con vịt

8. smile

H. khu vườn

9. listen

I. Mỉm cười

10. duck

J. Cái bàn

Đáp án

1 - C; 2 - H; 3 - D; 4 - E; 5 - J; 6 - F; 7 - B; 8 - I; 9 - A; 10 - G

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm