Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2019 - 2020

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 4 có đáp án

Đề luyện thi Olympic tiếng Anh trực tuyến vòng 3 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 4 do VnDoc.com sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề kiểm tra môn tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học có trong SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bài 1. Choose the correct answer.

1. This gift is ____ you.

A. To

B. At

C. For

D. In

2. A: Where are you _____? - B: I’m from America.

A. At

B. From

C. On

D. To

3. _________ birthday to you?

A. Nice

B. Fine

C. Happy

D. Happily

4. Are they students? - Yes, _________

A. They are

B. They do

C. Are they

D. Are their

Đáp án:

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - A

Bài 2. Matching.

1. Write

A. Con gái

2. Teddy bear

B. uống

3. lion

C. Sư tử

4. chicken

D. Đèn bàn

5. house

E. gà

6. girl

F. gấu

7. drink

G. Con lăn

8. Yo - yo

H. kem

9. lamp

I. Viết

10. Ice cream

J. Ngôi nhà

Đáp án: 1 - I; 2 - F; 3 - C; 4 - E; 5 - J; 6 - A; 7 - B; 8 - G; 9 - D; 10 - H

Bài 3. Fill the blank.

1. n_mber

2. Mornin_

3. Augu_t

4. Vie_ nam

5. M_rch

6. This is m_ school library.

7. Mary is ha_ _ y because today is her birthday.

8. Here _s my bedroom.

9. Goodbye. See you tomorr_w.

10. Cak_

Đáp án:

1. Number

2. Morning

3. March

4. Viet nam

5. March

6. This is my school library.

7. Mary is happy because today is her birthday.

8. Here is my bedroom.

9. Goodbye. See you tomorrow.

10. Cake

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm