Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 4 vòng 15 năm học 2015-2016

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng IOE lớp 4 có đáp án

IOE, thi IOE tiếng Anh lớp 4 mới nhất. Mời các bạn cùng thử sức mình với Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 4 vòng 15 năm học 2015-2016 sau đây để ôn tập và tổng hợp lại kiển thức Tiếng Anh. Với dạng đề quen thuộc như trong các vòng thi Tiếng Anh trên mạng, các em sẽ tự đánh giá được trình độ của mình. Chúc các em làm bài tốt!

Thi Olympic Tiếng Anh Online IOE trực tuyến

Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 4 vòng 14 năm 2015

Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 4 vòng 12 năm 2015

 • Exercise 1. Fill the blank.
 • Example:
  Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 4 vòng 15 năm học 2015-2016
 • 2. Would you like an ice-cr_ _m?
  ea
 • 3. Can she p_ _y football? - No, she can't.
  la
 • 4. It's n_ _e to see you.
  ic
 • 5. Co_e here, please.
  m
 • 6. It is rai_y in Hanoi today.
  n
 • 7. Do you like pets? - _ _ _, I do.
  Yes
 • 8. John can f_y a kite.
  l
 • 9. Daisy is _ _ _m England. She can speak English.
  fro
 • 10. Happy birt_ _ay to you.
  hd
 • Exercise 2. Choose the best answer.
 • 1. ... you like apple? - Yes, I do.
 • 2. ... is your favourite drink? - I like orange juice.
 • 3. I like Maths because I can learn ... numbers.
 • 4. Choose the odd one out:
 • Exercise 3. Cool pair matching.
  Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 4 vòng 15 năm 2015
 • Example:
  Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 4 vòng 15 năm học 2015-2016
 • 2.
  b
 • 3.
  f
 • 4.
  j
 • 5.
  a
 • 6.
  g
 • 7.
  i
 • 8.
  h
 • 9.
  c
 • 10.
  d
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
156 9.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi IOE lớp 4 Xem thêm