Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Cẩm Vũ, Hải Dương năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

VnDoc xin gửi đến các bạn tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Cẩm Vũ, Hải Dương năm 2016 - 2017 với các dạng câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tổng hợp môn Toán, giúp học sinh rèn luyện trước bài kiểm tra học kì 2 sắp diễn ra.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

 • 1

  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

  Chu vi hình vuông ABCD là:

 • 2. Đặt tính rồi tính:
  a. 214 x 4 = ...
  856
 • b
  261 x 3 = ...
  783
 • c
  936 : 4 = ...
  234
 • 3

  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  a) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để: 8m 9dm = ......dm là:

 • b

  Có 24 bông hoa, chia đều vào 4 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

 • 4

  Tìm Y:

  a. Y + 2361 = 4943
  Y = ...

  2582
 • b
  Y x 3 = 2367
  Y = ...
  789
 • 5

  Viết các số sau: 1923; 2943; 1932; 2436; 3274

  Theo thứ tự từ bé đến lớn: .....; ......; ..........; .........

  1923; 1932; 2436; 2643; 3274
 • 6

  Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là 36 cm, chiều rộng bằng 1/ 4 chiều dài. Tính diện tích tấm bìa đó?

  Trả lời: Miếng bìa có diện tích là: ...............cm2

  324
 • 7
  Trong kho có 3560 kg gạo tẻ và số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu kg gạo?
  Trả lời: Trong kho có tất cả số gạo là ...kg
  4450

  Số kg gạo nếp có trong kho là:

  3560 : 4 = 890 (kg) 0,5 điểm

  Trong kho có tất cả số kg gạo là:

  3560 + 890 = 4450 (kg) 0,5 điểm

  Đáp số: 4450 kg gạo

 • 8
  Có 90 viên bi trắng và bi màu được chia ra các hộp bằng nhau. Có tất cả 4 hộp bi màu và 6 hộp bi trắng. Hỏi có bao nhiêu viên bi màu? Bao nhiêu viên bi trắng?
  Trả lời: Số viên bi màu và bi trắng lần lượt là .... và .... viên
  36 và 54

  Có tất cả số hộp bi là:

  4 + 6 = 10 (hộp) 0,2 điểm

  Mỗi hộp có số viên bi là:

  90 : 10 = 9 (viên) 0,2 điểm

  Số viên bi trắng là:

  9 x 6 = 54 (viên) 0,2 điểm

  Số viên bi màu là:

  9 x 4 = 36 (viên) 0,2 điểm

  Đáp số: 54 viên bi trắng

  36 viên bi màu 0,2 điểm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 394
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm