Đề thi KSCL học kì 2 môn Toán lớp 5 Trường TH Lương Tài năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 5 bài test Đề thi KSCL học kì 2 môn Toán lớp 5 Trường TH Lương Tài năm 2015 - 2016. Cùng củng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng giải đề thi qua việc giải đáp các câu hỏi trong bài test này nhé! Chúc các em học tốt!

 • Câu 1:
  Phân số 1/5 viết dưới dạng số thập phân nào?
 • Câu 2:
  Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3,5m; chiều rộng là 1,1m; chiều cao là 2m. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:
 • Câu 3:
  25% của 60 là:
 • Câu 4:
  Người ta xếp những cạnh của hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn cạnh dài 9cm, sau đó người ta sơn các mặt ngoài của hình lập phương lớn vừa xếp được. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn một mặt?
 • Câu 5: Tính
  Câu 5.1:
  245,90 + 13,26 = .............
  259,16
 • Câu 5.2:
  482,7 - 104,8 = .............
  377,9
 • Câu 5.3:
  22,6 x 4,52 = ..............
  102,152
 • Câu 5.4:
  507,6 : 15 = ............
  33,84
 • Câu 6:
  Tìm x, biết:
  X x 1,5 + X x 2,5 = 20
  Trả lời:
  X = ...............
  5
  X x 1,5 + X x 2,5 = 20
  (2,5 + 1,5) x X = 20
  4 x X = 20
  X = 20 : 4
  X = 5
  Vậy X = 5
 • Câu 7:
  Một người đi xe máy từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường từ A đến B dài 60km. Em hãy tính vận tốc của xe máy đó với đơn vị đo là km/giờ.
  Trả lời:
  Vận tốc của xe máy đó là ...............km/giờ.
  50
  Thời gian người đó đi từ A đến B là:
  9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút
  1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
  Vận tốc của xe máy đó là:
  60 : 1,2 = 50 km/giờ
  Đáp số: 50 km/giờ
 • Câu 8:
  Một người buôn trứng mang đi chợ một sọt trứng. Người đó đã bán đi 2/5 số trứng rồi lại mua vào 46 quả trứng. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả trứng?
  Trả lời:
  Số trứng người đó mang đi là ............. quả.
  90
  Phân số chỉ số trứng còn lại là: 
  1 - 2/5 = 3/5 (số trứng mang bán)
  Phân số chỉ 46 quả trứng là:
  10/9 - 3/5 = 23/45 (số trứng mang bán)
  Số trứng mang đi bán là:
  46 : 23/45 = 90 (quả)
  Đáp số: 90 quả trứng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 580
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm