Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 7 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4

Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 7 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com. Bài test gồm có 3 bài tập lớn với nội dung các câu hỏi đa dạng xoay quanh nội dung kiến thức môn Toán lớp 4 sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức và rèn luyện cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán qua mạng.

 • Bài 1: Vượt chướng ngại vật
  Câu 1:
  Giá trị của biểu thức: 45 x m + 45 x p + 45 x n với m = 3, n = 5 và p = 2 là ...........
  450
 • Câu 2:
  Tính: 218743 x 6 = ...........
  1312458
 • Câu 3:
  Tính: (8954 + 9646) : 100 = .........
  186
 • Câu 4:
  Tính: 2315 x 10 + 1850 = ........
  25000
 • Câu 5:
  Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3dm, chiều dài bằng 8dm.
  Trả lời:
  Diện tích hình chữ nhật đó là ......... cm2.
  2400
 • Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 1:
  2008 x 10 = ...........
  20080
 • Câu 2:
  30600 : 100 = .......
  306
 • Câu 3:
  20800 : 10 = .......
  2080
 • Câu 4:
  9000 : 100 = .........
  90
 • Câu 5:
  45000 dag = ........... kg
  450
 • Câu 6:
  Bác Loan mua về 10 bao gạo. Mỗi bao gạo nặng 25kg.
  Số gạo bác Loan mua tất cả là .......... kg.
  250
 • Câu 7:
  Khán đài A có 24 hàng ghế, mỗi hàng có 10 chỗ ngồi. Khán đài B có 28 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 5 chỗ ngồi. Tổng số chỗ ngồi của cả hai khán đài là .......... chỗ.
  380
 • Câu 8:
  Tổng của hai số bằng 390, số bé là số có 2 chữ số và biết nếu viết thêm chữ số 3 vào trước số bé ta được số lớn. Tìm số lớn.
  Trả lời:
  Số lớn là: .........
  345
 • Câu 9:
  Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 68m, chiều dài hơn chiều rộng 16m. Người ta trồng rau trên khu đất đó. Trung bình cứ 5m2 thu được 2kg rau. Tính số rau thu được trên khu đất đó.
  Trả lời:
  Số rau thu được ở khu đất đó là: ......... kg.
  90
 • Câu 10:
  Phép chia hết có thương là 562. Nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 10 lần thì thương mới là ........
  5620
 • Bài 3: Khỉ con thông thái (Ghép các giá trị ở dòng 1 với các giá trị ở dòng 2 để được các cặp giá trị bằng nhau)
  Dòng 1 1002kg 4030kg 1020kg 605kg 6005hg 5006kg 705kg 340kg 8005kg 3004kg
  Dòng 2 60 yến 5hg 3 tạ 4 yến 1 tấn 2kg 1 tấn 2 yến 7 tạ 5kg 3 tấn 4kg 4 tấn 3 yến 8 tấn 5kg 5 tấn 6kg 6 tạ 5kg
  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là: 
  1002kg = ........; 4030kg = .......; 1020kg = .......; 605kg = .....; 6005hg = .....; 5006kg = .....; 705kg; 340kg = .....; 8005kg = .....; 3004kg = .....
  1002kg = 1 tấn 2kg; 4030kg = 4 tấn 3 yến; 1020kg = 1 tấn 2 yến; 605kg = 6 tạ 5kg; 6005hg = 60 yến 5hg; 5006kg = 5 tấn 6kg; 705kg = 7 tạ 5kg; 340kg = 3 tạ 4 yến; 8005kg = 8 tấn 5kg; 3004kg = 3 tấn 4kg
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
39 1.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm