Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 2

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Mã số: 01357. Thời gian: 15 phút. Đã có 8.658 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 6

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh 6 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức đã học và đạt điểm cao trong lần thi sắp tới

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

I. Chọn câu trả lời đúng nhất.
1. Close _____ book.
2. Is this an _____?
3. I live _____ Le Loi street.
4. What _____ your parents do?
5. How do you _____ your name ?
II. Chuyển các câu sau sang dạng phủ định (dùng dạng viết tắt) và nghi vấn.
1. He is a doctor.
2. That is a book.
3. She lives on Pham Hung street.
4. They are students.
5. These are my classmates.
Chọn từ khác loai.
1.
2.
3.
4.
5.
Bắt đầu ngay
118 8.658