Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề 3)

Đề thi HSG môn Anh lớp 6

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh nâng cao giúp các em học sinh lớp 6 luyện thi Tiếng Anh một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer.
 • 1. She ………………. to the radio in the morning.
 • 2. My friend ………………. English on Monday and Friday.
 • 3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.
 • 4. ………………. do you work? - I work at a school.
 • 5. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread.
 • 6. Is this her …………………?
 • 7. The opposite of “weak” is ………………………………
 • 8. She doesn’t have ……………….. friends at school.
 • 9. ………………… long or short?
 • 10. What does Lien do when ……….. warm?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 1.181
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm